Playlisty Akcie
Reklama

​Twilight Trails - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I rue the day
The day I turned the tides
I made a grave mistake
Left from your side
Lituji dne
Dne kdy jsme změnil strany
Udělal jsem vážnou chybu
Odešel od tebe
Now I am lost in the shadows' lap
Straying on this downward road
Now I am left in the woods of woe
Roaming these twilight trails
Teď jsem ztracen v klíně stínů
Bloudím po této cestě dolů
Teď jsem zůstal v lesích žalu
Toulám se těmato soumračnými stezkami
You asked me to stay
But I closed the gate behind me
Žádala jsi mě, abych zůstal
Ale zavřel jsem za sebou bránu
Bright lights beyond the trees
The gleam above the skyline
In vain I tried to reach
In vain I sought
Jasná světla zpoza stromů
Záblesk nad obzorem
Marně jsem se k němu natahoval
Marně jsem hledal
And too late I comprehend
It was just illusion
I've spent all those years chasing
Something I once had
Long time ago
A až pozdě chápu, že
To byla jen iluze
Strávil jsem všechny ty roky honěním se za
Něčím, co jsem jednou měl
Dávno
I cannot find my way home
I cannot find the way to you (Anymore)
Nemůžu najít svou cestu domů
Nemůžu najít cestu k tobě (už ne)
With a black shroud over my eyes
I don't see the skies or the earth
I don't see if the moon will die
Or the sun turns cold
S černým rubášem přes oči
Nevidím nebe ani zemi
Nevidím, zda měsíc umírá
Nebo slunce chladne
A dreary path that weaves down below
Into the hidden abyss of the evenfall
And here I stand on the darkened shore
Forgotten man at the edge of the world
Strašidelná cesta, která se splétá dolů
Do skryté propasti večera
A tady stojím na potemnělém břehu
Zapomenutý muž na okraji světa
For what is there left for me anymore
But to languish and slowly fade away
Regret and penance only friends by my side
When I sink into the void of the night
Za to, co mě navěky opustilo
Ale omdlévá a pomalu mizí
Lítost a pokání jsou mí jediní přátelé po boku
Když se topím do prázdnoty noci
I lapse… (I lapse…)
Descend…
Alone…
Propadám se ... (Propadám se ...)
Sestupuji ...
Sám ...

Text pridal vaci66

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Heart Like a Grave

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.