Playlisty Akcie
Reklama

The River - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Old is my moon - Circle is complete
Long has been the way - The day is giving in
The dusk is thickening, cold engulfs the shore
I hear across the stream as Charon blows the horn
One more summer I ask for, I crave
One more autumn just to finish my song
Starý je můj měsíc - kruh je dokončen
Dlouhá byla cesta - den se vzdává
Soumrak houstne, zima zaplavuje pobřeží
Slyším přes potok, jak Charon fouká do rohu
Žádám o další jedno léto, toužím
Jeden další podzim jen abych dokončil svou píseň
Grant me this wish, bestow this gift
Ye noble gods I pray
When all is done, I'll go down with the sun
And welcome the twilight that falls

Dopřej mi toto přání, propůjč mi tento dar
K vám, ušlechtilým Bohům, se modlím
Když je po všem, zapadnu se sluncem
A uvítám soumrak, který padá
I know its in vain
For it's my time
There is no delay
Last light will hide
Vím, že je to marné
Celou dobu
Neexistuje žádná prodleva
Poslední světlo se skryje
Hearken now to the trumpet call
As it echoes in the dark (whirls through the night)
Time has come to say the farewells
Step down into the shades
Slyšte mou trubku hovořit
Jak se ozývá v temnotě (víří se v noci)
Je načase říct sbohem
Vkročit do stínů
I scrape the sand that's running out, slipping away
dripping now through this weary hands
Vanishing into thin air
All I ask is one more day to redeem it all
Then gladly I will pass and welcome the silent world

Skřípu o písek, který se krátí, vzdaluje se
Propadá teď těmato unavenýma rukama
Mizící ve vzduchu
Všechno oč jsem žádal byl jeden den, abych všechno vykoupil
Pak s radostí bych odešel a přivítal tichý svět
With no sound, upon the calm stream
The black boat moves, like mist on the waves
Beze zvuku, na klidném proudu
Černá loď se hýbe, jako mlha na vlnách
Slowly Charon rows, slowly sky turns
Stars fade away, we enter the shades
Pomalu Charon vesluje, pomalu se nebe mění
Hvězdy mizí, vstupujeme do stínů
But a wanderer I am on the heaths of night
On this shore now ends my prolonged path
I am home at last
Tonight my dust is being gathered here
And brought before my father
Set before his throne, I am home at last
Ale poutník jsem na vřesovišti noci
Na tomhle břehu teď končí má dlouhotrvající cesta
Nakonec jsem doma
Dneska v noci sem bude seslán můj prach
A přiveden před mého otce
Dej ho před jeho trůn, nakonec jsem doma

Text pridal vaci66

Text opravil DevilDan

Video přidala Jarette

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil Kerbe

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Shadows of the Dying Sun

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.