Playlisty Akcie
Reklama

The Offering - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

On through the burning night
The fever and the fear
Against the gates of death
I pound, I wail, I cry
V průběhu hořící noci
Horečka a strach
Proti branám smrti
Tluču, kvílím, pláču
With broken voice and heart
I demand a bargaining
I offer all I have
This blackened soul of mine
S nachřáplým hlasem a srdcem
Žádám vyjednávání
Nabízím vše, co mám
Tuto svou zčernalou duši
That once was pure, unspoilt
That once was fair
Která byla kdysi čistá, nedotčená
Která byla kdysi férová
Hear me now
Open up your hinges
Let me enter
Receive my soul
Teď mě slyš
Otevřete své panty
Dovolte mi vstoupit
Přijměte mou duši
Let me lapse into the dusk
Into soothing shadows
Gladly I will step down
Redeem the one I love
Nechte mě spadnout do soumraku
Do uklidňujících stínů
Rád sestoupím
Vykoupím toho, koho miluji
On through the scalding nights
The anguish and despair
Against the gates of death
I claw, I wilt, I starve
Během horkých nocí
Trápení a zoufalství
Proti branám smrti
Drápu, vadnu, hladovím
It would be just and fair
To let this old man fade away
Accept this sacrifice
This doomed soul of mine
Bylo by to prosté a spravedlivé
Nechat tohoto starce odejít
Přijměte tuto oběť
Tuhle mou zatracenou duši
It would only be right
To take this soul
My offering
It would only be fair
To let my dearest live
Still walk this earth
Bylo by to jen správné
Vzít si tuto duši
Má nabídka
By byla jen spravedlivá
Abych nechal svou nejdražší žít
Stále kráčet po této zemi

Text pridal vaci66

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Heart Like a Grave

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.