Playlisty Akcie
Reklama

The New Beginning - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Another break of dawn
Forces the shadows recede
Breaks the barrier of clouds
Blaze a trail for the light
Další zlom svítání
Drtí stíny na ústupu
Ničí stěny z mraků
Vypaluje cestu pro světlo
In the arms of white soil
Lies a fallen boy
Left alone to freeze to death
Grown numb in the cold
V obětí bílé půdy
Leží padlý chlapec
Ponechán umrznutí
Zkřehl v chladu
This is the new beginning
Start with a clean sheet
Redemption of the liberty
Freedom through the bloodshed
Tohle je nový začátek
Začátek s čistým štítem
Vykoupení svobody
Volnost skrz krveprolití
When hatred old for centuries
Poisons the minds of sane
Distrust kills all the kindness
Envy slain the ideal
Když nenávist po staletí
Otravuje mysli zdravých
Nedůvěra zabíjí laskavost
Závist vraždí ideál
Demise of spirit and flesh
No victory in death
Only the defeat remains
When the sons take fathers' lives
Úmrtí duše i těla
Žádné vítěství nad smrtí
Jenom prohra zůstává
Když synové berou otcům život
What good can come out of this?
Is this the price we must pay?
Redemption of the liberty
Freedom through the bloodshed
Co dobrého z toho může vzejít?
Je tohle cena co musíme zaplatit?
Vykoupení svobody
Volnost skrz krveprolití
This is the new beginning
Rebirth through devastation
All the hope of a nation
In the hands of few
Tohle je nový začátek
Znovuzrození skrz zpustošení
Celá naděje lidstva
V rukou mála
Another chapter in common story
Nothing new under the sun
This is the new beginning
Sad ending to others
Další kapitola v obyčejném příběhu
Nic nového pod sluncem
Tohle je nový začátek
Smutný konec pro ostatní

Text pridal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal Agromord

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.