Playlisty Pokec
Reklama

The Killjoy - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

To know love is to ache
hurt yourself and repent
For in the end all is gone
lights go out, your time is spent
Chceš-li vědět, že láska bolí
Zraň se a čiň pokání
Vždyť nakonec je všechno pryč
Světla zhasnou, tvůj čas je stráven
If I were you I would retract and lock my heart
Concede defeat and admit I was off the mark
If I were you I would turn away and hide my face
Swallow my pride and then finish ere it's all disgrace
Kdybych byl tebou, zatáhnul bych a zaknul své srdce
Připustil bych porážku a přiznal, že jsem mimo značku
Kdybych byl tebou, otočil bych se a schoval tvář
Spokl bych svou hrdost a pak dokončil všechnu ostudu
All of our dreams now laid on the sand
To wait by the perilous tides
To be washed away into the depths
And sink without a trace
Just a fool's hope remains
Všechny tvé sny teď leží na písku
Aby si počkaly na nebezpečné přilivy
Aby byly odplaveny do hloubek
A utopily se beze stopy
Jen bláznovy zůstává naděje
To rejoice is to lapse
fool yourself and repent
Mirth will soon turn into woe,
reveries to contempt
K radosti vede zánik
Oklam sám sebe a čin pokání
Veselí se brzy promění v žal
Snění v pohrdání
If I were you I would now bring the curtain down
Accept my lot and thus fathom out my own bounds
If I were you I would rue the day when I was born
Cleanse all in life and redeem myself from scorn
Kdybych byl tebou, stáhl bych oponu
Přijmul mé množství a tak pochopil své vlastní hranice
Kdybych byl tebou, litoval bych dne, kdy ses narodil
Očistil bych vše v životě a vykoupil bych se z pohrdání
Remember these words when tide is turning
The less you hope for, the less you suffer
If you dare to trust, then you shall shatter
Lunge from the heights and fall to smithereens
Pamatuj si tato slova, když přichází příliv
Čím méně budeš doufat, tím míň budeš trpět
Dovolíš-li si věřit, pak budeš rozbit
Skok z výšin a pád na kousky
And when you come here with charred wings
And a defiled heart
Wait not for compassion or words of consolation
For only a gleeful smile is greeting you
A když sem přicházíš s ohořelými křídly
A pokrvrněným srdcem
Nečekej soucit nebo slova útěchy
Pouze škodolibý úsměv jako pozdrav

Text pridal Mr_Tommy

Text opravil DevilDan

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.