Playlisty Pokec
Reklama

The Harrowing Years - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

This I have learnt:
World forces all of us down
The fleeing years bend our backs
Love but smears our hearts
Tohle jsem se naučil:
Svět nás tlačí k zemi
Prchající roky ohýbají naše záda
Láska jenom špiní naše srdce
Here I now lie still like a broken bow
Soul sullen and rigid with the will to die
Sighing after the days long since gone
Cursing every step on this ill-fated trail
Tady teď pokojně ležím jako zlomený luk
duše zasmušilá a tuhá s přáním zemřít
Vzdychání po dnech dávno ztracených
Proklínání každé stopy na téhle nešťastné cestě
"In vain I try to forget - In vain I try to forgive
Black bird from evening sky - raven from heaths of night
Come and take my cares - carry away the grief
Bereave me of my woes - rend off these earthly throes
Fly them to deepest lakes - to the starlit shores"
Marně se snažím zapomenout - Marně se snažím odpustit
Černý pták z večerního nebe - havran z vřesoviště noci
Připrav mě o starosti - odnes si smutek
Odleť s nimi do nejhlubších jezer - do hvězdných pobřeží
This I have learnt:
Even the sweetest wine turns to sour
We work our fingers to the bone
All our efforts of no avail
Tohle jsem se naučil:
I to nejsladší víno se změní v trpké
Opracujeme si prsty až na kost
Celé naše úsilí bez prospěchu
Here we all are but troubled guests
On darkling earth
Lost echoes that pine away
Into the dusk
Nothing more than the wind to rely on
Nothing more than the death
to comfort us in the end
Tady jsme jenom ztrápení hosté
Na zatemňující se zemi
Poslední chřadnoucí ozvěny
Do soumraku
Nic víc na co se vítr spoléhá
Nic víc než než smrt
která nás nakonec utěší
This I have heard:
All ends in serene sleep
All these sorrows are washed away
As we lapse into the night
Tohle jsem slyšel:
Vše končí v klidném spánku
Všechny tyhle smutky jsou oprané
Jak se propadneme do noci
But I know it's a lie Ale vím že je to lež

Text pridal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal Agromord

Preklad opravil Agromord

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.