Playlisty Akcie
Reklama

Revelations - text, preklad

playlist Playlist
I have drunk the yearning
Swallowed the flame in full
And now I will
Bend the skies to my will
Som opitý túžbou
Úplne pohltil plameň
A teraz budem
Ohýbať nebesá podľa mojej vôle
Two eternities
Can never be so far apart
That I could not
Bridge them together
Dve večnosti
Nemôžu byť nikdy tak ďaleko od seba
Aby som nemohol
Ich spolu premostiť
I hear the unsaid thoughts
The silence through the storm
I speak without the words
With unbound soul
Počujem nevyslovené myšlienky
Ticho počas búrky
Hovorím bez slov
S nespútanou dušou
I'll bring forth the sun
And hand over the moon
I'll hide the evening stars
And fold them in your heart
Prinesiem slnko
A odovzdám mesiac
Ukryjem večerné hviezdy
A priviniem ich k tvojmu srdcu
I have touched the longing
Breathed the wistful air
If I wish,
I will turn the winters to spring
Dotkol som sa túžby
Vydýchol túžobný vzduch
Ak by som si prial,
Obrátil by som zimy na jar
Through the dust and fear
I find the faintest light
And I can see life
Amidst the death that wreaths us all
Cez prach a strach
Som našiel najslabšie svetlo
A môžem vidieť život
Uprostred smrti ktorá nás všetkých zdobí
I hear the unsaid thoughts
The silence through the storm
I speak without the words
With unbound soul
Počujem nevyslovené myšlienky
Ticho počas búrky
Hovorím bez slov
S nespútanou dušou
I'll bring forth the sun
And hand over the moon
I'll hide the evening stars
And fold them in your heart
Prinesiem slnko
A odovzdám mesiac
Ukryjem večerné hviezdy
A priviniem ich k tvojmu srdcu
Here at your feet
I rest my head
Hear the roar of time
The birth of stars
Tu pri tvojich nohách
Si položím hlavu
Počúvaj burácanie času
Zrodenie hviezd
Here at your feet
I rest my head
Hear the roar of time
The birth of stars
Tu pri tvojich nohách
Si položím hlavu
Počúvaj burácanie času
Zrodenie hviezd
This is the gift of man
The key to see it all
The hidden wonders
Hope in despair
Toto je dar človeka
Kľúč k videniu všetkého
Skryté divy
Nádej v zúfalstve
This is the gift of man
The key to see it all
The hidden wonders
Hope in despair
Toto je dar človeka
Kľúč k videniu všetkého
Skryté divy
Nádej v zúfalstve
But only the few will find it
Only the few will keep it
Only the few will ever turn towards the sun
Ale len niekoľký ho nájdu
Len niekoľký ho budú udržiavať
Len niekoľký sa vôbec niekedy otočia k slnku

Text pridal mili3

Text opravil DevilDan

Videa přidali mili3, roman59

Preklad pridal mili3

Preklad opravil DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Shadows of the Dying Sun

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.