Playlisty Akcie
Reklama

Pale Morning Star - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Long is the trail of the day
Into the lap of the evening dusk
Sweetest the hour of sleep
For I am weary of sorrow and pain
Dlouhá je cesta dne
Do klína večerního soumraku
Nejsladší hodina spánku
Protože jsem unavený zármutkem a bolestí
Into the tender night I now lapse
Into the slumber so sound and deep
Arching over the ravines of time
Bridge into the shrouded lands
Do něžné noci teď propadám
Do spánku tak klidného a hlubokého
Klenutí přes rokle času
Most do zahalených zemí
For you left before me
My pale morning star
Now you walk in undying light
And I'm still chained in this rimed soil
Protože jsi přede mnou odešla
Má bledá Jitřenko
Teď jdeš do neumírajícího světla
A já jsem připoután k této zorané půdě
When twilight wreathes my senses
The heavenly ones will linger here
Když za soumraku uctívá moje smysly
Ti nebeští tu budou bdít
Right here by my feverish side
The ghosts of those I loved
Gone is the cruelest longing now
Undone this grief of mine
Přímo tady u mé horečnaté stránky
Duchové těch, co jsem miloval
Zmizelo to nejkrutější toužení
Uvolněn byl tento můj smutek
For you left before me
My pale morning star
Now you walk in undying light
And I'm still chained in this rimed soil
Protože jsi přede mnou odešla
Má bledá Jitřenko
Teď jdeš do neumírajícího světla
A já jsem připoután k této zorané půdě
And still I can sense you
Still I can hear your voice
Still I quiver under your touch
A stále tě cítím
Stále slyším tvůj hlas
Stále se chvěji pod tvým dotekem
Celestial shine in your hair
Empyreal crown upon your brow
Radiance blurs my teary eyes
Nebeský lesk ve tvých vlasech
Nebeská koruna na tvém čele
Záře rozostřuje mé uplakané oči
Broken is the sphere of the body
As the spirit will ascend
Rozbitá je sféra těla
Jako duch stoupne
Broken is the sphere of the body
As the spirit will ascend
Over the infinite boundaries
Over the gulches of death
Rozbitá je sféra těla
Jako duch stoupne
Nad nekonečné hranice
Nad propíchnutí smrti
Once you carried me
From the night into the sun
And now I follow your steps
Into the unseen land
Kdysi jsi mě vedla
Z noci k slunci
A teď následuji tvé kroky
Do neviděné země
Sore are these weary eyes
When I pass into the light
Blinding the eternal glow
After the long path in the dark
Bolavé jsou tyhle unavené oči
Když procházím do světla
Oslepující věčná záře
Po dlouhé cestě ve tmě
Wide awake amidst the dream
I stand by your side
I tremble before your gleam
My pale morning star
Vzhůru uprostřed snu
Stojím po tvém boku
Třesu se před tvou září
Má bledá Jitřenko
I stand by your side
My pale morning star
Stojím po tvém boku
Má bledá Jitřenko

Text pridal vaci66

Video přidal vaci66

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Heart Like a Grave

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.