Playlisty Pokec
Reklama

Numen Vivinum - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

May the wind rise
And the storm awake
See the sky turn dark
Clouds devour the sun
No moon or starlight
To guide you in the night
Doomed to wander in dusk
Grope in the shades
Možná vítr roste
A bouře se probouzí
Dívej, jak nebe černá
Mraky pohlcují slunce
Žádný měsíc nebo hvězda
Která by tě v noci vedla
Odsouzen bloudit soumrakem
Tápat ve stínech
Time for retribution
Into nothingness I curse you all
Čas na odplatu
Do nicoty, proklínám vás všechny
I challenge the almighty
Forger of the skies
Above the ancient Gods
I control the stars
Sun rests on my shoulders
Moon lies on my brows
Over life and death
I have the power
Vyzívám nejmocnějšího
Kováře z nebes
Nahoře starověcí Bohové
Ovládám hvězd
Slunce odpočívá na mých ramenou
Měsíc leží na mém obočí
Nad životem a smrtí
Mám moc
You shall kneel before me
Quiver under my anger
For I am your Majesty
Lord of the burning darkness
Those who dread me not
Blasphemous deceivers
Fire will be your price
Flames serve you right
Musíš přede mnou klečet
Třást se pod mým hněvem
Vždyť já jsem vaše Veličenstvo
Pán hočící temnoty
Ti, kteří se mě nebojí
Rouhaví podvodníci
Oheň bude tvá cena
Plameny ti poslouží
The universe in my hands
Heavens collide before me
I shatter the constellations
Firmament shall fall down
World perish in flames
As I say one single word
Vesmír v mých rukách
Nebesa se přede mnou sráží
Rozbíjím souhvězdí
Obloha spadne
Svět zhyne v plamenech
Když řeknu jediné slovo

Text pridal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.