Playlisty Akcie
Reklama

Mute Is My Sorrow - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

How could there be laughter left in these songs
How could there be mirth and joy in this world
For what am I now anymore
But a wretched old bard
Weary and torn
Jak by mohl v těchto písních zůstat smích?
Jak by mohla být v tomto světě nálada a radost?
Z toho čím už nejsem
Jen ubohý starý bard
Unavený a roztrhaný
For all of those dreams have withered and died
For all of those hopes have vanished into night
No grace in this voice anymore
But a wretched old bard
Forlorn and torn
Všechny tyto sny uschly a zemřely
Všechny tyto naděje zmizely do noci
V tomto hlase už není milost
Ale ubohý starý bard
Opuštěný a roztrhaný
But there was ever only one
The one that I would hold
The one that I still long
Ale vždy existoval jen jeden
Ten, kterého bych se držel
Ten, po kterém stále toužím
Mute is the sorrow of mine
Voiceless the yearning inside
Dark is the path in the end
Sore are the wounds I hide
Němý je můj smutek
Bez hlasu uvnitř touží
Temnota je cesta na konci
Bolavé jsou rány, které skrývám
Once there was a time when they all praised my name
Once there was a time when hearts turned to me
For even the birds hearkened to my song
That quivered in the wind
Echoed through the night
Kdysi byla doba, kdy všichni chválili mé jméno
Kdysi byla doba, kdy se ke mně obracela srdce
Dokonce i ptáci slyšeli mou píseň
Která se chvěla ve větru
Ozývala se nocí
But where is the glory, the gold and fame now
But where is the crown that once blazed on my brow
Not one by my side anymore
This wretched old bard
Unsung and torn
Ale kde je krása, zlato a sláva teď?
Ale kde je koruna, která mi žhnula na čele?
Ani jedno už není po mém boku
Tento ubohý starý bard
Nezpívaný a roztrhaný
And after all the years that go by
I remember the one
The one that I still look for
A po všech uplynulých letech
Si vzpomínám na jednu
Na jednu, kterou stále hledám
Only for her I would play my tunes
Only for her I would write these words
Only to her I would sing
But she never hearkened to me
Jenom pro ní bych hrál své tóny
Jenom pro ni bych psal tato slova
Jenom pro ni bych zpíval
Ale ona mi nikdy nenaslouchala

Text pridal vaci66

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil vaci66

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Heart Like a Grave

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.