Playlisty Akcie
Reklama

Lay the Ghost to Rest - text, preklad

playlist Playlist
Frequented by displeasing memories
Haunted by the creatures born of night
Sunk deep in the dejection and distress
Weak and powerless to severe the ties
Obklopen nepříjemnými myšlenkami
loven stvořeními zrozenými nocí
Topím se v depresi a tísni
Slabý a neschopný zpřísnit pravidla
Bound in the dream world
Wide-awake for every hour of sleep
Faltering towards the future
Only to come across with the past
Uvázán ve světě snů
Bdím pro každou hodinu spánku
nejsem si jistý ohledně budoucnosti
Jen protnout cestu s minulostí
No hope beacons here
No rays of light lingers
Underneath the black earth
Where the forgotten wait
není zde žádné světlo naděje
Ani záblesky světla co ukáže cestu
pod černou hlínou
kde čeká zapomnění
No love resides here
No solace can be found
Underneath the cold soil
Where the sleeping gods lie
Nezbyla už žádná láska
Už nemůžu najít útěchu
Pod studenou hlínou
kde leží spící bozi
There is nothing to remember
When you are lost
There is nothing to strive for
When you are gone
Není tu nic k zapamatování
když jsi ztracený
není kvůli čemu se snažit
Když už tu nejsi
Now rest for you are tired, let it go
Dive into sleepless dream, embrace oblivion
The moments of light between the darkness
Are brief and flee fast in the house of dead
Teď už je zbytek z vás unaven, nechte to odejít
Ponořte se do snu beze spánku, do náruče nevědomí
Záblesky světla v temnotě
jsou krátké a rychle utíkají do příbytku mrtvých
Searching my way out of confusion
In this cold night cold as my heart
Trying to find a resolution
Assurance and strength to just go on
Hledám cestu ven z tohoto zmatku
V této studené noci, studené jako mé srdce
Zkouším najít
Sebejistotu a sílu prostě pokračovat
I'm in the thousand winds that blow
In the circling flight of blackbird
In the stars that shine at night
In the last dying rays of light
Be gone sorrow, leave your dead behind
Stay away grief, lay the ghosts to rest
Jsem v tisících vanoucích vichrech
V kroužícím letu vrány
Ve hvězdách co nocí září
V posledních zmírajících paprscích světla
Smutku, odejdi, opusť své mrtvé
Drž se dál od hrobu, nech duši spočinout

Text pridal l.e.d

Videa přidali DevilDan, roman59

Preklad pridala tera666

Preklad opravil Gondirs

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

One For Sorrow

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.