Playlisty Akcie
Reklama

Lay Of The Autumn - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

(I...) I sing with a shattered voice
(I...) I sing with a heavy heart
Já...zpívám roztřeseným hlasem
Já...zpívám s těžkým srdcem
There is the deepest well of dreams
Echoed a distant song
I hearkened to the hallowed voice
Stirred from ageless sleep
Existuje nejhlubší studna snů
V níž se ozývá vzdálená píseň
Uposlechl jsem posvátnému hlasu
Probuzený z bezvěkého spánku
Through this barren soil you came
Sweet scent of spring
Came and cast the earth in bloom
Lent your light to me
Skrz tuto neúrodnou zem jsi přišla
Sladká vůně jara
Přišla a zahrnula svět do květu
Půjč mi svoje světlo
But now the summer's dreams are bent
Like grain against the scythe
And memories of blissful days
They fall like leaves
Ale letní sny jsou teď zprohýbané
Jako zrní proti kose
A vzpomínky na báječné dny
Padají jako listy
For autumn's songs are made of loss
Of yearning and regret
In bitter tone they are recited
Uttered with a heavy heart
Podzimní písně jsou tvořené ztrátou
Touhou a lítostí
Recitovány v hořkém tónu
Pronesené s těžkým srdcem
"I sing with shattered voice
A tale of marred souls
I cry for consumed hearts
And springs forever gone"
Zpívám roztřeseným hlasem
Příběh poznamenaných duší
Pláči pro pozřené duše
A navždy ztracené jaro
The lights of sun and stars will fade
And moon covers its face
All the tunes will quiet down
And the songs shall die
Světla slunce a hvězd upadnou
A měsíc tomu kryje tvář
Všechny melodie utichnou
A písně musí umřít
As this wretched heart unfolds
Like mouth of furnace grins
Inside there's but a blackened cell
Full of filth and flames
Když se tohle nešťastné srdce odkryje
Jako ústa šklebící se pece
Uvnitř je jenom zčernalá kobka
Plná neřesti a plamenů
There once was time when I resounded by your side
There once was time when I trembled under your eyes
Jednou tu byl čas kdy jsem se rozezněl po tvém boku
Jednou tu byl čas kdy jsem se otřásal pod tvýma očima
What do I hear when you're gone?
The wind's harrowing cry
What do I hear when you're gone?
The sighing of the languid grief
Cold creeps in, silver crowns the land
Long are the evening now, grave the guilt's weight
Stars shriek their emptiness in the darkling sky
All the world is but a barrow shrouded in white
Co slyším když jsi pryč?
Trýznivý pláč větru
Co slyším když jsi pryč?
Šeptání mdlého smutku
Chlad se blíží, stříbro korunuje zemi
Dlouhé jsou teď večery, pohřbi váhu viny
Hvězdy ječí prázdnotou ve ztemnělém nebi
Celý svět je jen trakař zahalený v bíle

Text pridal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal Agromord

Preklad opravil Agromord

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.