Playlisty Akcie
Reklama

Into The Woods - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Now close your eyes
And open your weary heart
Let me soothe away the woes
Of fiendish world...
Teď zavři oči
A otevři své unavené srdce
Nech mě upokojit strasti
Ďábelského světa....
As will the sun bathe the land
In its warming light
So shall the moon ascend
To guide the day to wane
In turn the rain to hush
The tumult of this world
And the wind to rise,
Sigh a lullaby in trees
Když se země bude koupat v slunci
V jeho hřejivém světle
Tak měsíc povstane
Aby vedl den k úpadku
S úmyslem deště k uklidnění
Vřavy tohoto světa
A vítr na vzestupu
Šeptá ukolébavku ve stromech
"Not in these troubled times
I'm not the one you pined for
No, not into calmer waters
I'm not the one you long for"
Ne v těchto nepokojných časech
Já nejsem ten po kterém se ti stýskalo
Ne, ne do klidnějších vod
Já nejsem ten po kterém toužíš
"But a scarecrow, an anathema to the world
Looking in from the outside
It's time to turn my back
Walk off the beaten path
Seek heartening in solitude"
Jenom strašák, anathema k světu
Dívám se z venku dovnitř
Čas se otočit zády
Odejít z vyšlapané stezky
Hledat povzbudivé v osamělosti
The arch of sky is roof where I call it home
Drizzle of rain, the only music from now on
My bed is made from juniper's boughs
Of mire and moss my pillow
Nebeský oblouk je střecha kde nazývám to domovem
Mrholení deště, odteď jediná hudba
Postel má je z větví jalovce
Z bláta a mechu polštář můj
Lone footprints diverge from tree line
Autumn veils the sloughs with rime
Shell of quagmire
Yet too fragile to bear a man
Osamělé stopy odchýlené od linie stromů
Podzimní závoj opadává s jinovatkou
Ulita z bažiny
Stále moc křehká aby unesla muže

Text pridal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal Agromord

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.