Playlisty Pokec
Reklama

Into The Evernight - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Listen to the night, hearken to the silence
The wind sings in fir-trees, forest's music rings
Rueful is the tune, wailful the soughing
Soothing is the choir, murmur of the trees
Slyš noc, naslouchej tichu
Vítr zpívá ve větvích, les tak zní
Melodie smutná, naříkající
Konejšivý sbor, stromů šeptání.
Time to forget all the heartache and pain
Time to leave behind all the toil and travail
Here where the water mirrors a still sky
Here a fair place for a child to lie
Čas zapomenout na zármutek a bolest
Čas opustit všechnu dřinu a trmácení
Zde, kde nebe voda zrcadlí
Krásné místo pro dítěte spočinutí.
Under the woeful sky, moss-grown our bed tonight Pod žalostným nebem, večer postel zaroste mechem.
Here we sprawl in mellow darkness
In warm caress of the night
Far away from worlds betrayals
Afar from all the Heavens might
Zde se budem svíjet ve sladké temnotě
V teplém obětí noci
Daleko od světa zrad
Daleko od nebes moci.
Better to dream, far sweeter to slumber
Than face the cold days, bear the grim longing
Time to rest a while, close the drowsy eyes
Sleep till the dawn, till the bleak morning
Lepší snít, daleko lepší spát
Než čelit studeným dnům, nést touhu ponurou
Chvíli odpočinout, zavřít oči ospalé
Než přijde úsvit, ráno bezútěšné.
Heed not the rustle or hoots of the owl
Heed not the ghosts that still dwell in the soul
Night brings us solace and serenity deep
Night brings at last neverending sleep
Nevšímat si šustění či sovy houkání
Nevšímat si duchů, kteří pořád v duši přebývají
Noc nám přináší útěchy a klid hluboký
V noci konečně budem spát navěky.
Better it would be to sleep forever
In silent shades of the evernight
Sweet are the dreams in the groves of death
Far away from the earthly woes
Lepší by bylo spát navždy
V tichých stínech věčné noci
Sladké jsou sny v hájích smrti
Pryč od pozemských utrpení.
Sound is the sleep under spruces boughs
Serene are the dreams in the darkling shade
Gone are the cares of the waking world
Forgotten the sorrows of the weary heart
Zvuk je spánek pod větvemi smrků
Jasné jsou sny ve tmě stínu
Pryč je péče probouzejícího se světa
Zapomenuté smutky unaveného srdce.

Text pridal Mr_Tommy

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal H-A-R-R-Y

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.