Playlisty Akcie
Reklama

In The Groves Of Death - text, preklad

playlist Playlist
In the evening of a grey day, a bleak day
I strayed into the dim silence of the hallowed trees
Where the fir-trees whisper of those been
Those gone
Where the sacred earth still hides
All those we once loved
Vo večerných hodinách šedého dňa,bezútešného dňa
Som zablúdil do šerého ticha posvätných stromov
Kde jedle šepkajú o tých ktorí boli, ktorí už odišli
Kde posvätná zem stále skrýva všetkých tých Ktorých sme kedysi milovali.
O father, hear these words
Your son is not made for this world
Faint-hearted and careworn
Into this vile life I was hurled
In the woods the fiends sigh
I swear I heard the demons neigh
On the seashore I espy the dreadful void under the tides
"Ó otče, počúvaj tieto slová, tvoj syn nie je stvorený pre tento svet
Bojazlivý a ustarostený, do tohto hnusného života som bol zvrhnutý
V lesoch vzdychajú diabli, prisahám že som počul smiech diablov
Na pobreží som postrehol hroznú ničotu/prázdnotu prichádzajúcu s prílivom a odlivom."
Ill-assorted with this life, these cares
Each moment I am waiting
For the worst to come my way
Dark berry from my mother's womb; a frail one
I was affrighted at my birth
Bewildered from the start.
V rozpore s týmto životom, týmito starosťami
Každý okamih na ktorý čakám, ten najhorší ktorý mi príde do cesty
Tmavá bobula z lona mojej matky, tak krehká
Bol som vystrašený už pri mojom narodení, zmätený od začiatku.
Better it would be to stay in the shades
In the thicket of the dead, in the groves of death
Here I would lie to the end of the days
Lepšie by bolo zostať v tieňoch
V húštine mŕtvych, v hájoch smrti
Tu by som ležal až do konca dní.
Hear me now, my hapless son
Warn away all yours fears
Make good use of your brief days
Life may be grim but death is more austere
By yourself you sit and wait
By yourself you will have time to repent
" Počúvaj ma teraz, môj nešťastný synu
Vystríhaj sa všetkým tvojim obavám
Dobre využi svojich krátkych dní
Život môže byť ponurý, ale smrť je horšia
Sám sedíš a čakáš
Sám budeš mať čas na pokánie."
In these lowly halls
No moon will beam, no sun will shine
In these narrow rooms
No tears are seen, no laughter heard
" V týchto nízkých halách
Žiadni mesiac nebude žiariť, žiadne slnko nebude svietit
V týchto úzkych priestoroch
Nie sú vidieť žiadne slzy, nie je počuť žiadny smiech."
At the dawn of a quiet day
I strolled from the woods, returned to the hearth
And with a restful mind I roamed
The dreary shores, the darkling wilds
Greeting all the days that befall
Taking life as it comes
Na úsvite pokojného dňa
Som prišiel z lesa, vrátil sa ku krbu
A s pokojnou mysľou som sa túlal
Pusté pobrežia, tmavé divočiny
Vítajme všetky dni ktoré stretáme
Berme život tak ako prichádza.

Text pridal Mr_Tommy

Text opravil DevilDan

Videa přidal roman59

Preklad pridal mili3

Preklad opravil mili3

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Above The Weeping World

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.