Playlisty Pokec
Reklama

Every Hour Wounds - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Walking on the gallows ground,
Rope tightly around the neck
Raven-bird on each shoulder waiting for the pick
Chasing for the shadows, ideal that does not exist
On the endless road leading to nowhere
Kráčející po šibeniční zemi
Lano pevně kolem krku
Vrána na každém rameni čeká na sklizeň
Honící stíny, ideál, které neexistuje
Na nekonečné cestě vedoucí nikam
Let the sounds and light wash over
Bathe the darkest corners of melancholy
Blow burning flames into your soul
Reveal the truth between the lines
Nech zvuky a světlo umývat
Vykoupej se v nejtemnějším koutě melancholie
Vháněj hořící plameny do své duše
Odhal pravdu mezi řádky
In this world every hour wounds
Every second draws blood
Every moment delivers pain
If you choose so
V tomto světě, který každou hodinu zraňuje
Každou sekundu čerpá krev
Každou chvíli přináší bolest
Jestli si tak vybereš
In this world every hour kills
Every minute seeps despair
There is nothing but suffering
If you decide so
V tomto světě, který každou hodinu zabíjí
Každou minutu prosakuje zoufalství
Není tu nic než utrpení
Jestli se tak rozhodneš
Walking on the gallows ground,
Rope tightly around the neck
Flock of vultures circling above,
Waiting for the feast
Reaching through the blackest sky
For the brightest star
Seeking for the guidance
From the night that never dawns
Kráčející po šibeniční zemi
Lano pevně kolem krku
Hejno supů krouží nahoře
Čekající na hostinu
Dosahující černého nebe
Kvůli nejjasnější hvězdě
Hledající vedení
Z noci, ve které nikdy nesvítá
Guided by empty promises
Charmed by hollow words
No truth or answers could be found
Nothing but years numbered in me
Veden prázdnými sliby
Očarován dutými slovy
Žádná pravda nebo odpověď nemůže být nalezena
Nic jen roky počítané ve mně
Gods are great, but the heart, the heart is greater
From our wounds they're born, from our sadness they grow
Gods are strong, but the mind, the mind is stronger
In our scars they dwell, but in our hearts they burn
Bohové jsou velcí, ale srdce, srdce je větší
Z našich ran se zrodili, z našeho smutku rostou
Bohové jsou silní, ale mysl, mysl je silnější
V našich jizvách žijí, ale v našich srdcích hoří

Text pridal l.e.d

Video přidal l.e.d

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravila mala-LAJka

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.