Playlisty Pokec
Reklama

Drawn To Black - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Wreathed in silence, laid down in shades
Swathed in regrets, deluded astray
Forgotten in half-light, drawn in despair
Soothed in slumber so dreadful and fair
Zahelen v tichu, uložen ve stínech
Ovinut lítostí, bláhově mylný
Zapomenut v polosvětle, utopen v zoufalství
Uklidněn spánkem tak strašným a spravedlivým
Rending and searing and twisting my dreams
Alone in the gloom with the nightmares unseen
Který rve a pálí a křiví mé sny
Sám v šeru s neviděnými nočními můrami
The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun
Noc má tisíce očí,
A den jen jedno;
Přesto světlo jasného světa zmírá
Když slunce zapadá.
The mind has a thousand eyes,
And the heart but one:
Yet the light of a whole life dies
When love is done
Mysl má tisíce očí,
A srdce jen jedno:
Přesto světlo života hasne
Když zmizí láska.
Worthless the pledges, all vows but lies
Fateful her kisses, where a serpent hides
First beckoned to step from the twilight to glare
Then left in the dark for the demons to share
Bezcenné jsou přísahy, všechny sliby jsou jen lži
Osudné jsou její polibky, kde se schovává had
První pozvaný vystoupí ze stmívání do záře
Zanechán pak v temnotě démonům
Only the stars see, only the moon hears... Jen hvězdy vidí, jen měsíc slyší...
And quietly the water-lilies sigh
Like the last breath of a weary soul
And the weed sway in the dreary waters
Like a girl's dark hair they wave about
A tiše voda vzdechne
Jako poslední dech unavené duše
A plevel se houpe na ponurých hladinách
Kroutí se jako dívčiný černé vlasy
And the black stones under my bare feet
Cold and smooth like her milk-white palm
And the silence which falls upon this shore
Resounds now louder than oncoming storm
A černé kamení pod mýma nohama
Chladí a zklidňují jako její bělostná dlaň
A ticho, které se snáší na tyto břehy
Se teď rozléhá hlasitějí než přicházející bouře
For all is gone A vše je pryč.

Text pridal Mr_Tommy

Text opravil nightmareph

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal H-A-R-R-Y

Preklad opravil nightmareph

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.