Playlisty Pokec
Reklama

Devoid Of Caring - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

With this fall (I fall...)
Great grey clouds covered the sky
Dimming the light of sun
Muting stars and crescent moon
Lost inside the world of gloomy, haunting shades
Descending into this abyss of human soul
Letošní podzim (padám...)
Velké šedé mraky pokryly oblohu
Stmívající se světlo slunce
Ztišené hvězdy a srpek měsíce
Ztracen uvnitř ponurého světla, strašen odstíny
Upadající do této propasti lidské duše
In this dreariest of nights
Time can draw out like a blade
O této nejpochmurnější noci
Čas se může vytáhnout jako čepel
And yet Her grace shines through
Through me, and the brooding clouds
And if her light never falls on me
I'm content just to feel the lack
A přesto její milost prosvítá
Mnou, a napjatými mraky
A když její světlo na mě nikdy nedopadne
Jsem jen obsah, abych se cítil nedostatečným
And this fall set requiem for my way
Away from other's paths, I turned to desolation
Away from other's thoughts, timid and surpassing
Away from the others, beyond caring
A letošní podzim určuje requiem pro mou cestu
Pryč od ostatních cest, obrátil jsem se k zpuštošení
Pryč od ostatních myšlenek, plachý a překonaný
Pryč od ostatních, mimo péči
In this darkest of hours
Time draws out like a knife
V nejtemnější hodině
Čas se vytahuje jako nůž
The reflection once whole, now only a wound, seeping hurt and loss
The image once so bold, now only a scar
Dry of hope and light
Odraz kdysi celý, teď jen zranění, prosakující bolestí a ztrátou
Obraz kdysi tak smělý, teď jen jizva
Suchá náděj a světlo
For all things ought to say, left unsaid
For all deeds ought to do, left undone
Be with me now...
Všechny věci, které by měl říct, neřekl
Všechny skutky, které měl uděla, neudělal
Teď buď se mnou...

Text pridal Mr_Tommy

Text opravil DevilDan

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.