Playlisty Pokec
Reklama

Black Heart Rebellion - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Never pariah but always on one's own
Unwavering mind, black heart rebellion
Ne vyvrhel, avšak na vlastní pěst
Neochvějná mysl, povstání černého srdce
Cold is the night for the ones born of shadows
Solemn is the way for the ones never restless
Cold is the night for the ones drawn to darkness
Desolate is the path of self-believers
Studená je noc pro ty zrozené ze stínu
Smutná je cesta těch, kdo nejsou nikdy klidní
Studená je noc pro ty, které přitahuje tma
Pustá je cesta těch, kdo věří v sebe
Never bow to anyone; never give in
Never surrender to anyone; never go astray
Nikomu se neklaněj, nikdy se nevzdej
Nikdy se nikomu nevzdávej, nikdy nezbloudi
Morning star, angel of the dawn
Light your torch, your radiant crown
Fill the silence with trembling thunder
light our path with glimmering eyes
Ranní hvězda, anděl úsvitu
Rozsviť svou pochodeň, svou zářivou korunu
Naplň ticho třesoucím se hromem
Osviť mou cestu třpytivýma očima
Lies...
lies will bend the minds of the weak
Life...
Life is meant to be led, not followed
Lži...
Lži ohnou mysli slabýh
Život...
Život má být veden, ne následován
Lonely is the road for the ones seeking the truth
Bleak is the trail leading to perception
But only knowledge can cure the blindness
And only knowledge can open our eyes and make us see
Osamělá je cesta pro ty, kteří hledají pravdu
Neradostná je stezka vedoucí k vnímání
Ale jenom vědomosti můžou vyléčit slepotu
A jenom vědomosti můžou otevřít naše oči a donutit nás vidět
Never below
never above
On one's own
Never below
never above
Black heart rebellion
Nikdy dole
Nikdy nahoře
Na vlastní pěst
Nikdy dole
Nikdy nahoře
Povstání černého srdce
Morning star, angel of the dawn
Light your torch, your radiant crown
Fill the silence with trembling thunder
light our path with glimmering eyes
Ranní hvězda, anděl úsvitu
Rozsviť svou pochodeň, svou zářivou korunu
Naplň ticho třesoucím se hromem
Osviť mou cestu třpytivýma očima
Morning star, angel of the dawn
Light your torch, your radiant crown
Dress the sky in ever-cold silver
Unshroud the sphere from the clouds
Ranní hvězda, anděl úsvitu
Rozsviť svou pochodeň, svou zářivou korunu
Obleč oblohu do stálého stříbra
Odkryj dosah od mraků

Text pridal vaci66

Video přidal vaci66

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil Kerbe

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.