Playlisty Akcie
Reklama

And Bells They Toll - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Lonely path across the marshland
Leads to a forlorn grey lodge
Grey like the misery
Empty, abandoned
For the lone dweller is now gone
Osamělá cesta přes močál
Vede k opuštěné šedé chalupě
Šedé jako bída
Prázdná, opuštěná
Protože osamělý obyvatel je nyní pryč
Ailment and poverty was her lot
Only guest ever the nightly frost that crept inside
Brief were the moments of bliss and gladness
For on this hoar peatland no joy will live
Nemoc a chudoba byla jejím osudem
Jediným hostem byl noční mráz, co se vplížil dovnitř
Krátké byly okamžiky blaženosti a radosti
Neboť na této chraplavé rašeliniště nebude žít žádná radost
And bells they toll
In cold morning light
A zvony se rozezní
V chladném ranním světle
Once there was a fleeting time
When sky was less dark for a while
And the one that she adored
Walked her across the churchyard
Kdysi tu byl prchavý čas
Když obloha byla méně černá na chvíli
A ten zbožňovala
Prošla přes hřbitov
Flowers bloomed and bells they tolled
Hopeful was the spring's tone
But on this barren marshland
No gladness will ever last
Květiny kvetly a zvony vyzváněly
Nadějný byl tón jara
Ale na této neúrodné bažině
Žádná radost nikdy nevydrží
Here the nightly frost will creep inside the hearts
Here the brittle flowers will die before their time
And soon came the day, when bells they tolled again
For her dearest one, beneath the stones now lies
Under the churchyard sleeps
Tady se noční mráz vplíží do srdcí
Tady křehké květiny zemřou, než nadejde jejich čas
A brzy přišel den, kdy zvony znovu zněly
Za jejího nejdražšího, pod kameny leží
Pod svatým polem spí

Text pridal vaci66

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Heart Like a Grave

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.