Playlisty Akcie
Reklama

Closer To Fine - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm trying to tell you something bout my life
Maybe give me insight between black and white
And the best thing you've ever done for me
Is to help me take my life less seriously
It's only life after all
Snažím sa ti povedať niečo o svojom živote
Možno mi dáš náhľad medzi čiernou a bielou
A najlepšia vec, ktorú si pre mňa kedy urobil
Je brať svoj život menej vážne
Predsa, je to len život
Now darkness has a hunger that's insatiable
And lightness has a call that's hard to hear
I wrap my fear around me like a blanket
I sailed my ship of safety till I sank it
I'm crawling on your shores
Teraz temnota má hlad, ktorý je neukojiteľná
A svetlo má volanie, ktoré je ťažké počuť
Obaľujem svoj strach okolo seba ako prikrývku
Plavila som sa svojou bezpečnostnou loďou, kým som ju neutopila
Plazím sa po tvojom brehu
I went to the doctor, I went to the mountains,
I looked to the children, I drank from the fountains
There's more than one answer to these questions pointing me in a crooked line
And the less I seek my source for some definitive
The closer I am to fine
The closer I am to fine
Šla som k doktorovi, šla som do hôr
Pozerala som sa na deti, pila som z fontán
Je tu viac ako jedna odpoveď na tieto otázky, ukazujúc na mňa v krivej čiare
A tým menej hľadám svoj zdroj pre niektoré konečné
Tým bližšie som v poriadku
Tým bližšie som v poriadku
I went to see the doctor of philosophy
With a poster of Rasputin, and a beard down to his knee
He never did marry, or see a b-grade movie
He graded my performance, he said he could see through me
I spent four years prostrate to the higher mind
I got my paper and I was free
Bola som u doktora filozofie
S plagátom Rasputina a bradou po jeho kolená
Nikdy sa neoženil ani nevidel béčkový film
Hodnotil môj výkon, povedal, že cezo mňa vidí
Strávila som štyri roky na zemi k vyššej mysli
Dostala som svoj papier a bola som voľná
I went to the doctor, I went to the mountains,
I looked to the children, I drank from the fountains
There's more than one answer to these questions pointing me in a crooked line
And the less I seek my source for some definitive
The closer I am to fine
The closer I am to fine
Šla som k doktorovi, šla som do hôr
Pozerala som sa na deti, pila som z fontán
Je tu viac ako jedna odpoveď na tieto otázky, ukazujúc na mňa v krivej čiare
A tým menej hľadám svoj zdroj pre niektoré konečné
Tým bližšie som v poriadku
Tým bližšie som v poriadku
*whistle* Zastavila som sa o tretej na bare
Hľadajúc útechu vo fľaši, prípadne priateľa
A zobudila som sa s bolesťou hlavy, akoby moja hlava šla oproti stolu
Dvakrát tak hmlisto ako som mala minulú noc
Šla som hľadať jasnosť
I stopped by the bar at 3 am
To seek solace in a bottle, or possibly a friend
And I woke up with a headache like my head against a board
Twice as cloudy as I'd been the night before
I went in seeking clarity
Šla som k doktorovi, šla som do hôr
Pozerala som sa na deti, pila som z fontán
Šli sme k doktorovi, šli sme do hôr
Pozerali sme sa na deti, pili sme z fontán
Ideme do biblie, prejdeme si na tréning, prečítame si oživenie, postavíme sa hore na rozhľadňu
Je tu viac ako jedna odpoveď na tieto otázky, ukazujúc na mňa v krivej čiare
Tým menej hľadám svoj zdroj pre niektoré konečné
Tým bližšie som v poriadku
Tým bližšie som v poriadku
I went to the doctor, I went to the mountain, I looked to the children, I drank
from the fountain
We go to the doctor, we go to the mountains, we look to the children, we drink
from the fountains
We go to the bible, we go through the workout, we read up on revival, we stand
up for the lookout
There's more than one answer to these questions pointing me in a crooked line
The less I seek my source for some definitive
The closer I am to fine
The closer I am to fine

Text pridala pepe

Video přidala EmJen

Preklad pridala Perfectgirl

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Indigo Girls

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.