Playlisty Pokec
Reklama

With You Came Silence - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Two lovers, we met with the poetry in France
We painted our life on broken glass
Lost in the moment it felt right this time
Dva milenci, potkali jsme se poezií ve Francii
Namalovali jsme náš život na rozbitou sklenici
Ztraceni v okamžiku a tentokrát se to zdálo správné
Beyond the embers of life glowing all around us
It was always there waiting to take me away
Dark and unwelcoming
Kromě žhavého popela hořícího všude kolem nás
Bylo to vždy tady připraveno vzít mě pryč
Ponuré a nevítané
Out of the blindness my hands freaked again, it's getting harder
Tongue tied and strung out we learned how to pray
Into shapes, safe in my permanent gaze
I can't really speak to you anymore
Her presence melts away the past
Znovu vyděšená pryč ze slepoty mých rukou, je to stále těžší
Se svázaným jazykem a svlečení jsme se naučili modlit
Na tvary, můj opatrný upřený pohled
Již s tebou dále nemohu mluvit
Její přítomnost smývá pryč minulost
Drifting apart like leaves on a stormy sea
Why didn't I get the chance to try
There came the end of all beauty in life
She was meant to be our shelter from the madness
I thought she would make a difference
But Julia, she made it even worse
I thought she would make a difference
She made it even worse
Vzdalujeme se od sebe jako listy na bouřlivém moři
Proč jsem nedostal šanci to zkusit
Tady přichází konec vší krásy života
Ona měla být náš úkryt před šílenstvím
Myslel jsem že by mohla udělat jiné
Ale Julia, udělala to mnohem horší
Myslel jsem že by mohla udělat jiné
Ale Julia, udělala to mnohem horší
I never saw the end until it came like the coldest wind
It cracked the sky open and I was left out in isolation

Nikdy jsem neviděl konec, dokud nepřišel jako ledový déšť
To popraskané nebe se otevřelo a já byl ponechán v odloučení
Out of the blindness my hands freaked again, it's getting harder
Tongue tied and strung out we learned how to pray
Into shapes, safe in my permanent gaze
I can't really speak to you anymore
Her presence melts away the past
Znovu vyděšená pryč ze slepoty mých rukou, je to stále těžší
Se svázaným jazykem a svlečení jsme se naučili modlit
Na tvary, můj opatrný upřený pohled
Již s tebou dále nemohu mluvit
Její přítomnost smývá pryč minulost
Drifting apart like leaves on a stormy sea
Why didn't I get the chance to try
I was the dark star on our glimmering sky
The failing father I'd never become

Vzdalujeme se od sebe jako listy na bouřlivém moři
Proč jsem nedostal šanci to zkusit
Byl jsem temná hvězda na naší mihotající se obloze
Ten neúspěšný otec kterým jsem se nikdy nestal

Text pridal Agromord

Video přidal DevilDan

Preklad pridal Agromord

Preklad opravil Hyper_Muser

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Monolith

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.