Playlisty Pokec
Reklama

The Drowning Sun - text, preklad

playlist Playlist
The air from a starlit sky opens the eyes in another moon awakening
Stranded again without memories, not knowing where or how, not knowing why
Vzduch z hvězdné oblohy otevírá oči v jiném měsíčním probouzení
Stál jsi zase bez vzpomínek, nevíš kde nebo jak, nevíš proč
An ocean haunted mind on the shore of a new beginning
Tired eyes gaze to abandoning skies, one last time reaching for guidance
Oceán straší mysl na břehu nového začátku
Ospalé oči hledí na opuštěné nebe, naposledy se natahovat po radě
A faded star appears, hanging by the silent horizon Objevují se vybledlé hvězdy, visící na tichém obzoru
And the sun fell from the sky, no hands could reach that very far
Drifting apart, so out of remedy
And the sun left like it knew, never spoke of what to come
Left faith flickering in a nebulous end
A slunce spadlo z oblohy, nejsou ruce, které dosáhnou tak daleko
Vzdalujíce se od nápravy
A slunce odešlo, jakoby to vědělo, nikdy nemluvilo o tom, co přijde
Odešla víra blikající v mlhavých koncích
A drowning sun at the end of the day, star guider leading to nowhere
Questioning the coming end, is this what is meant to be the closing chronicle
Tonoucí slunce na konci dne, hvězdný průvodce vedoucí do neznáma
Vyptávání se na příchod konce, to je to, co má být na konci kroniky
A lonesome voyager at the end of the road
Star guider left an omega in spirit, in mind
A lost vow of an ocean that could not be conquered
Hope died the day the sun fell down
Osamělý mořeplavec na konci cesty
Hvězdný průvodce vypustil poslední slovo do ducha, v mysl
Ztracený slib oceánu, který nemohl být podmaněn
Doufám, že zemřel v den, kdy slunce spadlo dolů

Text pridala LaurenFlame

Preklad pridala charlab

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.