Playlisty Pokec
Reklama

The Art Of A Mourning Kind - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Parading on the pride of others
It is their fine art of slaughter
One by one go down, cascading bloodstains on sacred ground
The art of the mourning kind
The cry of Gods children, when Eden burns
Vychvalování se chloubou ostatních
Je jejich výtvarné umění vraždění
Jeden za druhým jdou k zemi, kaskádovité krvavé skvrny na posvátné půdě
Dílo smutečního druhu
Pláč dětí Boha, když Ráj hoří
Accusing innocence
In a Graveyard of dreams
Showing ignorance
To the art of the mourning kind
Vyčítavá nevinnost
Na hřbitově snů
Ukazuje nezájem
O dílo smutečního druhu
Undiscovered beauty, the blind men kill another one
Just a fragment, a dear memory remains
In the ashes of another life that drowned
All the broken heroes are burying their nightmares in the sand
Touched by cruelty, the ghost of shadows arrives
And the magpie never used its wings to fly
Nepoznaná krása, slepí lidé zabíjí další
Jenom útržek, milá vzpomínka zůstává
V popelu dalšího utopeného života
Všichni poražení hrdinové pohřbívají své noční můry do písku
Dotčený krutostí, duch stínů přichází
A straka nikdy nepoužila svých křídel
In the sequence of a shaded kiss
The fearless uniformed got his tears on the inside
All the emotions gathering on the shore
In every moment there is one more failing hour to come
V řadě stinných polibků
Nebojácný s uniformou dostal svoje slzy uvnitř
Všechny vzpomínky se setkávají na pobřeží
V každém momentu je tam jedna nepodařená hodina na řadě
Grey light, in the silhouettes of dawning
The weak are gathered here for mourning
And the barbarian is honored once again
Yet another war for the statistic statues in command
Šedé světlo, v siluetě úsvitu
Slabí se tu shromažďují k truchlení
Barbar je znovu respektovaný
Konečně další válka nehybných soch velitelů
Accusing innocence
In a Graveyard of dreams
Showing ignorance
To the art of the mourning kind
Vyčítavá nevinnost
Na hřbitově snů
Ukazuje nezájem
O dílo smutečního druhu
Accusing innocence
In a Graveyard of dreams
Showing ignorance
To the art of the mourning kind

Text pridal Agromord

Video přidal DevilDan

Preklad pridal Agromord

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Shrouded Divine

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.