Playlisty Pokec
Reklama

Pale Eye Revelation - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Outside the walls years ago, long before the loss
It rained that day when I first laid my eyes upon hatred
Just by the look in his eyes I saw the prophecy
I knew that he knew that we all could see
But I was the lunatic in the eyes of the world
No one listened to the weak mans poetry
Through the window I gaze and I meet the eyes of my queen
A glimpse of beauty to feed my broken heart
Kdysi dávno venku za zdmi, dlouho před ztrátou
Pršelo v ten den kdy mé oči poprvé spočinuly na nenávisti
Jenom pohledem do jeho očí jsme uzřel proroctví
Věděl jsem že věděl co jsme nemohli vidět
Ale v očích světa jsem byl šílenec
Nikdo nenaslouchal básním slabého muže
Pohlédl jsem skrz okno a oči se setkali s mojí královnou
Pohled na krásu na ukojení mého zlomeného srdce
I faded to the ground like so many times before
The way that he looked at her told me everything
But I'm just a weird old man, what could I have done
So I retreated into my own insanity
Uvadl jsem k zemi jako tolikrát předtím
Pohled kterým se na ni díval mi vše řekl
Ale já jsem jenom divný starý muž, co bych mohl dělat
Tak jsem se radši stáhl do svého vlastního šílenství
Cold shivers from the sight of his eyes
This was the night when it all went down the line
Cold sweat from the cruel thoughts of you and him
I lost my breath and it all went down the line
Darkness swept in and held me to the fucking ground
I am so sorry that I was weak and let you down on this day of betrayal
Chladné chvění z pohledu jeho očí
Tohle byla noc kdy to všechno šlo podle plánu
Studený pot z krutých myšlenek o tobě a o něm
Ztratil jsem dech a všechno šlo podle plánu
Temnota se přihnala a držela mě na zasrané zemi
Je mi tak líto že jsem byl slabý a shodil tě v den zrady
Daddy's little girl in the hands of a beast of man
I had a feeling that something was wrong so long before
I never meant to do you wrong
I never meant for hope to be gone
Tatínkova malá holčička v rukou zrůdy
Pohled kterým se na ni díval mi prozradil vše
Ale já jsem jenom divný starý muž, co bych mohl dělat
Tak jsem se radši stáhl do svého vlastního šílenství
I faded to the ground like so many times before
The way that he looked at her told me everything
But I'm just a weird old man, what could I have done
So I retreated into my own insanity
Uvadl jsem k zemi jako tolikrát předtím
Pohled kterým se na ni díval mi vše řekl
Ale já jsem jenom divný starý muž, co bych mohl dělat
Tak jsem se radši stáhl do svého vlastního šílenství
Cold shivers from the sight of his eyes
This was the night when it all went down the line
Cold sweat from the cruel thoughts of you and him
I lost my breath and it all went down the line
Darkness swept in and held me to the fucking ground
I am so sorry that I was weak and let you down on this day of betrayal
Chladné chvění z pohledu jeho očí
Tohle byla noc kdy to všechno šlo podle plánu
Studený pot z krutých myšlenek o tobě a o něm
Ztratil jsem dech a všechno šlo podle plánu
Temnota se přihnala a držela mě na zasrané zemi
Je mi tak líto že jsem byl slabý a shodil tě v den zrady

Text pridal Agromord

Video přidal DevilDan

Preklad pridal Agromord

Preklad opravil Agromord

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Monolith

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.