Playlisty Pokec
Reklama

Colossus - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

New moon awakening. Casting light upon a dream
And it starts haunting, the storm building up
The spirits are awakening, losing hours to the ghost
And then the rain, it came crushing down.
Nový měsíc se probouzí. Vrhá světlo do snů
A to začíná strašit, bouře se vytváří
Duchové se probouzejí, ztrácející hodiny duchů
A poté déšť, přichází ničit zem
Falling rocks leave the wounded ground, in the doorway the stood.
The ghosts are whispering their name, no sleep,
colossus is calling.
Padající skály opouštějí zraněnou zem, ve dveřích stojí
Duchové šeptají jejich jména, nespí, kolos volá
Destined to swallow the shore, the depths splits the surface
Raised it's cold hands to the sky to become controller of earth and wood.
Předurčen polykat břehy, hloubky rozdělují povrch
Vyvyšuje studené ruce k nebi, aby se stal vládcem země a dřeva
A constellation of stars embodied, descent to walk among the pale.
Colossus colliding, the coral giant strides along the shore
Souhvězdí ztělesňuje sestup pěšky mezi bledé
Kolos se srazil, obří kroky korálů podél pobřeží

Text pridala LaurenFlame

Video přidala LaurenFlame

Preklad pridala charlab

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.