Playlisty Pokec
Reklama

A Shade Of Plague - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Red eyes from tears and all the sleepless nights
Touched skin can never be washed clean again
You are burned by the fire of his flame
Trapped in the filth and all the fucking shame
Červené oči od pláče a bezesných nocí
Poskvrněná kůže už nemůže být znovu očištěna
Jsi spálená ohněm jeho plamene
Uvězněna ve špíně a vší té zasrané ostudě
Pushed down by disgust and desire
Numbing the wounds with other wounds
Here I am, you cannot see me
But look me in the eyes when you cry
I don't mind if you hide yourself, I will find
Don't you make me angry this time
You will never disappoint me again
Bite the pillow and make no sound
Potlačená znechucením a touhou
Znecitlivuješ rány ranami dalšími
Tady jsem, nemůžeš mě vidět
Ale podívej se mi do očí když pláčeš
Nevadí mi když se ukryješ, já to zjistím
Nenaštveš mě protentokrát
Už nikdy se ti nepodaří mě zklamat
Polkni prášek a buď zticha
So Julia, darkness falls again
You leave the light on by the window
Praying to the moon and the stars
That tonight you'll be left alone
Takže Julie, temnota znovu nastává
Odložila jsi světlo u okna
Modlící se k měsíci a hvězdám
Za to že dnes večer budeš sama
Forced into darkness by the fear of failing
Held down into loneliness
So beautiful but filled up with the tears and pain
In constant hiding from his hungry eyes
What is the price of lust, love and lies
No one will find you hiding in your shadow land
Nucena do tmy ze strachu ze selhání
Držena uvnitř samoty
Tak krásná, přesto naplněná slzami a bolestí
V neustálém ukrývání před jeho hladovýma očima
Jaká je cena za chtíč, lásku a lži
Nikdo tě nenajde ukrytou v tvé zemi stínů
Wipe away all the tears from your eyes, can't you see
Pull the sheets above your heads, try to fall asleep
But scared to wake up by the sound of not being
But scared to wake up by the sound
Of not being on your own, all alone
Utřete si slzy, copak nevidíte
Přetáhněte přikrývky přes vaše hlavy, snažte se usnout
Ale vystrašení z procitnutí beze zvuku
Ale vystrašení z procitnutí za zvuku
Z toho že nebudete sami, úplně sami
Forced into darkness by the fear of failing
Held down into loneliness
So beautiful but filled up with the tears and pain
In constant hiding from his hungry eyes
What is the price of lust, love and lies
No one will find you hiding in your shadow land

Nucena do tmy ze strachu ze selhání
Držena uvnitř samoty
Tak krásná, přesto naplněná slzami a bolestí
V neustálém ukrývání před jeho hladovýma očima
Jaká je cena za chtíč, lásku a lži
Nikdo tě nenajde ukrytou v tvé zemi stínů

Text pridal Agromord

Video přidal DevilDan

Preklad pridal Agromord

Preklad opravil Agromord

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Monolith

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.