Playlisty Akcie
Reklama

All Shall Fall - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Storming the borders of chaos
For the cause of a battle once strong
Faster than the wind we rode
To where our blackened hordes dawned
Bouřící se hranice chaosu
Pro důvod, že bitvy kdysi byly velké
Rychlejší než vichřice jedeme
Tam kam naše černočerné hordy míří
Armed in the fires of combat
The end will come fast on this day
Stronger than the gods we fought
Triumphant for the dark prophecies
Vyzbrojeni v ohni boje
Konec přijde tak rychle v tento den
Silněji než Bohové bojujeme
Pro triumf temného proroka
Besiege the thrones of reverence
Gods of all fiery fate
Besiege the thrones of reverence
Warriors crowned on this day
Oh triumph
Obléhající trůny vážnosti
Bohové všech planoucích osudů
Obléhající trůny vážnosti
Válečníci jsou korunováni v tento den
Oh vítěztví
The dark tales of wrath, bred on steel
An allegiance of great tyranny at the hand of darkness
A force to rule above all so that those who with pride
Lust and will eager to stride
Temné příběhy hněvu, plozeny ocelí
Oddaností k velké tyranii na straně temnoty
Síla vládnout nad těmi. kteří s hrdostí
chtíčem a vůlí, touží kráčet
Rise those who despise the weak
Spare none and ride proudly on the winds of death
All defeated by our call, all defeated by the wars
Under the hovering thunders of darkness
Povstaň s těmi, kteří pohrdají slabými
Nikoho nešetři a hrdě leť na křídlech smrti
Všichni poražení naším voláním, Všichni poražení válkami
Pod vznášejícími hromy temnoty
All shall fall, all shall fall
All shall fall, all shall fall
Všichni padnou, Všichni padnou
Všichni padnou, Všichni padnou
Storm forth through battle of fury
All giant warriors be
Blacker than the winds of death
Stronghold and fear blind the weak
Bouře se prožene skrze bitvu
Všichni velcí válečníci budou
černější než vichry smrti
Pevnost a strach oslepují slabé
Brought at the borders of chaos
For the cause of a battle once strong
Faster than the wind we rode
To where our blackened hordes dawned
Přenesen přes hranice chaosu
Pro důvod, že bitvy byly kdysi velké
Rychlejší jak vichřice, kterým vládneme
Kam naše černočerné davy míří
Besiege the thrones of reverence
Gods of all fiery fate
Besiege the thrones of reverence
Warriors crowned on this day
Obléhající trůny vážnosti
Bohové všech planoucích osudů
Obléhající trůny vážnosti
Válečníci jsou korunováni v tento den

Text pridala MissH

Text opravil CzechMan

Video přidal Kolcek

Preklad pridala MissH

Preklad opravil stargazer

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

All Shall Fall

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.