Playlisty Pokec
Reklama

Whatever It Takes - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Falling too fast to prepare for this
Tripping in the world could be dangerous
Everybody circling is vulturous
Negative, nepotist
Padám moc rychle na to, abych se připravil
Procházení světem může být nebezpečné
Všichni krouží jako supi
Negativní, nepotističtí
Everybody waiting for the fall of man
Everybody praying for the end of times
Everybody hoping they could be the one
I was born to run, I was born for this
Všichni čekají na pád muže
Všichni se modlí pro konec časů
Všichni doufají, že mohou být ti jediní
Narodil jsem se pro běh, narodil jsem se pro tohle
Whip, whip
Run me like a racehorse
Pull me like a ripcord
Break me down and build me up
I wanna be the slip, slip
Word upon your lip, lip
Letter that you rip, rip
Break me down and build me up
Bič, bič
Vypusť mě jako závodního koně
Zatáhni za mě jako za lanko od padáku
Zboř mě a znovu mě postav
Chci být uklouznutím, uklouznutím´
Slovo na tvých rtech, rtech
Dopis, co jsi roztrhala, roztrhala
Shoď mě a postav mě
Whatever it takes
Cause I love the adrenaline in my veins
I do whatever it takes
Cause I love how it feels when I break the chains
Whatever it takes
Yeah take me to the top I'm ready for
Whatever it takes
Cause I love the adrenaline in my veins
I do what it takes
Cokoli bude potřeba
Protože miluju ten adrenalin v mých žilách
Udělám cokoliv bude potřeba
Protože miluju ten pocit když přetrhnu řetězy
Cokoli bude potřeba
Jo, vezmi mě na vrchol, jsem na to připravený
Cokoli bude potřeba
Protože miluju ten adrenalin v mých žilách
Udělám cokoliv bude potřeba
Always had a fear of being typical
Looking at my body feeling miserable
Always hanging on to the visual
I wanna be invisible
Vždycky jsem měl strach z toho, že budu obyčejný
Při pohledu na mé tělo se cítit mizerně
Vždycky záleží na vizuálním vzhledu
Chci být neviditelný
Looking at my years like a martyrdom
Everybody needs to be a part of them
Never be enough, I'm the prodigal son
I was born to run, I was born for this
Koukám na své léta jako by byly mučednictvím
Všichni potřebují být jejich součástí
Nikdy nebudu dost pro ostatní, jsem marnotratný syn
Narodil jsem se pro běh, narodil jsem se pro tohle
Whip, whip
Run me like a racehorse
Pull me like a ripcord
Break me down and build me up
I wanna be the slip, slip
Word upon your lip, lip
Letter that you rip, rip
Break me down and build me up
Bič, bič
Vypusť mě jako závodního koně
Zatáhni za mě jako za lanko od padáku
Zboř mě a znovu mě postav
Chci být uklouznutím, uklouznutím´
Slovo na tvých rtech, rtech
Dopis, co jsi roztrhala, roztrhala
Zboř mě a znovu mě postav
Whatever it takes
Cause I love the adrenaline in my veins
I do whatever it takes
Cause I love how it feels when I break the chains
Whatever it takes
Yeah take me to the top, I'm ready for
Whatever it takes
Cause I love the adrenaline in my veins
I do what it takes
Cokoli bude potřeba
Protože miluju ten adrenalin v mých žilách
Udělám cokoliv bude potřeba
Protože miluju ten pocit když přetrhnu řetězy
Cokoli bude potřeba
Jo, vezmi mě na vrchol, jsem na to připravený
Cokoli bude potřeba
Protože miluju ten adrenalin v mých žilách
Udělám cokoliv bude potřeba
Hypocritical, egotistical
Don't wanna be the parenthetical, hypothetical
Working hard on something that I'm proud of, out of the box
An epoxy to the world and the vision we've lost
I'm an apostrophe
I'm just a symbol to remind you that there's more to see
I'm just a product of the system of catastrophe
And yet a masterpiece, and yet I'm half-diseased
And when I am deceased
At least I'll go down to the grave and die happily
And leave the body and my soul to be a part of thee
I do what it takes
Hypokritický, egoistický
Nechci být záporný, hypotetický
Pracuju tvrdě na něčem, na co jsem pyšný, co vybočuje
Epoxidum pro svět a vize, kterou jsme ztratili
Jsem apostrof
Jsem jen znak, co ti připomene, že je toho víc k vidění
Jsem jenom produkt katastrofy
A přesto mistrovské dílo, a ještě napůl nemocný
Až zemřu
Alespoň půjdu dolů do svého hrobu a umřu šťastný
Moje duše opustí tělo, abych byl součástí sebe
Udělám, co bude potřeba
Whatever it takes
Cause I love the adrenaline in my veins
I do whatever it takes
Cause I love how it feels when I break the chains
Whatever it takes
Yeah take me to the top, I'm ready for
Whatever it takes
Cause I love the adrenaline in my veins
I do what it takes
Cokoli bude potřeba
Protože miluju ten adrenalin v mých žilách
Udělám cokoliv bude potřeba
Protože miluju ten pocit když přetrhnu řetězy
Cokoli bude potřeba
Jo, vezmi mě na vrchol, jsem na to připravený
Cokoli bude potřeba
Protože miluju ten adrenalin v mých žilách
Udělám cokoliv bude potřeba

Text pridal kruzy

Text opravila Viki456

Videa přidali PopelND, Devilxxx, DevilDan

Preklad pridala BerryLove

Preklad opravil Musicman2

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.