Playlisty Akcie
Reklama

Lost Inside Your Love - text, preklad

playlist Playlist
I could never miss your love
As warm as a Miami day
I could never get enough
Wetter than an ocean wave
Nikdy jsem nemohl ztratit tvou lásku
Tak teplou jako den v Miami
Nikdy jsem nemohl dostat dost
Vlhčí než vlna oceánu
Now one is the key, two is the door
Three is the path that will lead us to four
Five is the time you kidnap my mind
Into ecstasy
Teď je jedna ten klíč, dva je dveře
Tři je ta cesta,která nás bude vést ke čtyřce
Pět je čas,ty jsi unesla mou mysl
Do extáze
I'm lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Jsem ztracený ve tvé lásce
Věř mi
A když nepřijdu
Pak mě opusť
Navždy do tvé lásky
Lost inside your love
When the two of us are one
There's no place I'd rather be, oh no
I'm disappearing in your love
Wilder than my wildest dreams, oh yeah
Ztracený ve tvé lásce
Když dva z nás jsou jeden
Není místo,kde bych byl radši, ach jo
Mizím ve tvé lásce
Divočejší než mé nejdivočejší sny, ach jo, jedna je klíč, dva je dveře
Tři je ta cesta,která nás bude vést ke čtyřce
Pět je čas,ty jsi unesla mou mysl
Do extáze
Now one is the key, two is the door
Three is the path that will lead us to four
Five is the time you kidnap my mind
Into ecstasy
Jsem ztracený ve tvé lásce
Věř mi
A když nepřijdu
Pak mě opusť
Navždy do tvé lásky
Ztracený ve tvé lásce
I'm lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Lost inside your love
Znova a znova, víš,co potřebuji
Over and over, you know what I need
..
I see over and over you keep taking me
A little bit too far
A little bit too deep
Vidím, znovu a znovu mě bereš
Trochu dost daleko
Trochu dost hluboko
Lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Lost inside your love
I'm lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Lost inside your love
Jsem ztracený ve tvé lásce
Věř mi
A když nepřijdu
Pak mě opusť
Navždy do tvé lásky
Ztracený ve tvé lásce
Jsem ztracený ve tvé lásce
Věř mi
A když nepřijdu
Pak mě opusť
Navždy do tvé lásky
Ztracený ve tvé lásce
Lost inside your love Ztracený ve tvé lásce

Text pridala Enrique

Videa přidali Enrique, Moonblade

Preklad pridala DolaineSee

Preklad opravila Araka

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.