Playlisty Akcie
Reklama

Blood Infections - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I wanna try.
I wanna live all night
and burn out bright.
Chci zkusit.
Chci žít celou noc
a vyhasnou jasně.
I want you to know.
What i can’t show the outside,
it’s why i hide.
Chci, abys věděla.
Co nemohu ukázat zvenčí,
je důvod proč se schovávám.
But your friends say i’m no good for you.
What do they know?
Please don’t listen to
a goddamn thing they say.
Ale tvoji přátelé říkají, že pro tebe nejsem dobrý.
Co oni vědí?
Prosím neposlouchej
ani jedinou zpropadenou věc co řeknou.
If tonight’s our night baby,
just don’t hurt me(don't hurt me).
I’ll give you my heart.
If tonight’s our night baby,
just don’t hate me(don't hate me),
for taking your light.
Jestli je dnešní noc naše noc zlato,
jen mi neubližuj.
Dám ti svoje srdce.
Jestli je dnešní noc naše noc zlato,
tak mě nenenáviď,
za to, že beru tvoje světlo.
I need a love.
I want enough to keep my thirst satisfied.
Potřebuju lásku.
Chci jí plno abych udržel svou žízeň uspokojenou.
I wanna take your hand,
make you understand my side
and our kind.
Chci vzít tvou ruku,
aby jsi rozuměla mojí stránce
a mému druhu.
But i know it’s hard for you
to let go of the world that you knew.
Please just close your eyes,
we’re better off this way.
Ale vím, že je to pro tebe těžké
nechat jít všechny světy, které jsi znala.
Prosím jen zavři svoje oči,
bude to pro nás takto lepší.
Tonight’s our night baby,
So don’t hate me, trust in me.
I wanna show you my world.
Dnešní noc je naše noc zlato,
Tak mě nenenáviď, veř ve mne.
Chci ti ukázat svůj svět.
Tonight’s our night baby,
so don’t hurt me(don't hurt me).
I’m so scared of what’s to come.
Dnešní noc je naše noc zlato,
tak mi neubližuj.
Tolik se bojím toho co přijde.
In the dark no one hides but me.
In the dark no one hides.
In the dark(In the dark) no one gets away(3x)
Ve tmě se nikdo neschovává, krom mě.
Ve tmě se nikdo neschovává.
Ve tmě nikdo neunikne.
We own the night.
Every night’s our night baby,
so stay with me, be with me,
until the end of this world.
Vlastníme noc.
Každá noc je naše noc zlato,
tak se mnou zůstaň, buď se mnou,
dokonce tohoto světa.
Every night’s our night baby,
so stay with me, be with me,
until the end of this world.
We owned the night(4x).
Každá noc je naše noc zlato,
tak se mnou zůstaň, buď se mnou,
dokonce toho světa.
Patří nám noc.

Text pridala michele111

Text opravil tovlasek

Video přidala michele111

Preklad pridala michele111

Preklad opravil tovlasek

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.