Playlisty Pokec
Reklama

Under the knife - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This is the song I'm too scared to write
But some of you may need it tonight
Tohle je píseň, kterou se bojím napsat
Ale někteří z vás, ji možná dnes budou potřebovat
Oh there you were, heart made of glass
Fragile little thing, shattered too fast
Had to pick the pieces up, up, up
And that's why you first got cut, cut, cut
The devil drew you in, you didn't let it show
Didn't want the others to ever have to know
That you were getting hooked all up, up, up
And all you had to do was cut, cut, cut
Oh, tady jsi byl, srdce ze skla
Slabá, malá věcička, rozbita velice rychle
Musel jsi ty kousky sebrat
A to je důvod prvního říznutí
Ďábel tě vtáhl, neukázal jsi to
Nikdy jsi nechtěl, aby to ostatní věděli
Že jsi začinal být závislý
A vše co jsi musel udělat bylo se řezat, řezat, řezat
You carved a special place for your pain
So it came back to hurt you every night
You closed your eyes and wished it all away
Until you disappeared under the knife
Vytesal jsi výjímečné místo pro tvou bolest
A tak to přišlo ublížit ti každou noc
Zavřel jsi oči, a šlehal jsi všemy směry
Dokud jsi nezmizel pod nožem
You knew the deal, no one gives a damn
Just another needy kid, sob story in hand
Keep your secrets covered up, up, up
We don't need another cut, cut, cut
But you couldn't hide, a heart made of glass
You pull yourself together with all the strength you had
You were finally fed up, up, up
Finally had to scream enough-nough-nough
Znal jsi dohodu, všem je to jedno
Jen další chudý děcko, uplakaný příběh z ruky
Udrž svá tajemství schovaná
Nepotřebujeme další řezání
Ale nemůžeš schovat, srdce ze skla
Dáváš se dohromady, se všechnou sílou co
máš
Byl jsi konečně naštvaný
Konečně jsi musel křičet dost, dost, dost
You carved a special place for your pain
So it came back to hurt you every night
You closed your eyes and wished it all away
Until you disappeared under the knife
Vytesal jsi výjímečné místo pro tvou bolest
A tak to přišlo ublížit ti každou noc
Zavřel jsi oči, a šlehal jsi všemy směry
Dokud jsi nezmizel pod nožem
Listen, I know it's simplified from the other side
It's easy to gloss over all the messy reasons why
And it's easy to forget where you've been
I guess that's what the scars are for, huh?
When we were 15 we wouldn't dare let that shit be seen
But now it seems mutilation's gone mainstream
I see you at my shows, scarred up from head to toe
Like there's no point even trying not to let it show
Cause we all know "Emo kids like to hurt themselves"
Too many feelings, and not enough self control
And I mean does this mess with any of the rest of ya?
It's an epidemic yeah we're cool with it don't question it
But it bothers me, our scars are currency by which we're measured
Like let the records show who let it slip and who held it together
Cutters and burners and honorable mentions
Posers who still cut themselves up for the attention
I don't care your intentions, I just want you to know
My self hatred never took me where I wanted to go
At the end of the day, you know I still had to face
That I can pick up the pain, but I can't cut it away
And you know what else I can't do, is give you 10 good reasons not to
I've racked my brain with clever sayings of all the things you ought to do
But you know I think if there was something I could say
They would've thrown it on a brochure and sent you on your way
Poslouchej, já vím že je to z druhé strany zjednodušené
Je jednoduché zapomenout všechny chaotické důvody proč
Je snadné zapomenout kde jsi byl
Hádám, že odtud ty jizvy jsou? hm?
Když nám bylo 15, nemohli jsme si dovolit nechat ty píčoviny vidět
Ale teď se zdá, že zmrzačení je populární
Vidím vás na svých vystoupeních, zjizvený od hlavy až k patě
Jako by mělo smysl to schovávat
Protože všichni víme, že "Emo děti si rády ubližují"
Tolik pocitů, a nedostatečná sebekontrola,
A zajímá mě, jestli tohle s zbytkem z vás taky
něco dělá?
je to epidemie, jsme s tím v poho, neptej se na to
Ale otravuje mě to, naše jizvy jsou měnou, se kterou jsme změřeni
Jako ukazují nahrávky, kdo to nechal ujet, a kdo to udržel
--
Pózéři, kteří se stále řežou
pro větší pozornost
Nezajímají mě vaše záměry,
jen chci aby jste věděli
Má vlastní nenávist mě nikdy nevzala tam,
kam jsem chtěla jít
Na konci dne, víš, jsem se musela tvářit
že dokážu tu bolest zvládnout, ale nemohu to odsekat pryč
A víš, co ještě nemohu udělat, je dát ti deset důvodů proč to nedělat
Trápila jsem svůj mozek s výroky všech věcí,
co bych měla udělat
Ale víš, myslím, že kdyby tu bylo něco,
co bych mohla říct
Měli by to hodit na brožurky, a poslat na vaší cestu
So I'll keep doing what I always do
Drag my heart to the piano and make it sing for you
I'll keep doing what I always do
Drag my heart to the piano and let us sing for you
A tak budu dělat, co jsem vždy dělala
Táhnout své srdce k pianu a donutit ho zpívat
pro vás
A tak budu dělat, co jsem vždy dělala
Tahnout své srdce j piánu, a nechat nás zpívat
pro vás
Drag my heart to the piano and let us sing for you Táhnout své srdce k piánu a nechat nás zpívat
pro vás

Text pridala Lynx

Video přidala Lynx

Preklad pridala Lynx

Preklad opravil Efai

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

You Can´t Kill Us

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.