Playlisty Pokec
Reklama

SanKtuary - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

…and I control your brain
…the times I feed you pain
…nothing you can explain
…my dream is your pain
... a kontroluji tvůj mozek
... doba, kterou krmím tvou bolest
... nic, co můžeš vysvětlit
... můj sen je tvá bolest
…I lock behind all doors
…and take your rights by force
…stray, faith and loss
…my will be your course
... zamykám z všemi dveřmi
... a vezmu si silou tvé práva
... bloudit, věřit a ztratit
... můj bude tvůj směr
I don’t know your face I don’t know your name
And if I knew it why should I care?
You brought this pain upon your own fate
I am the advent, the first born of hate.
Neznám tvou tvář, neznám tvoje jméno
A kdybych znal, proč by mi na tom záleželo?
Ty jsi přivedl tuhle bolest ve svůj osud
Jsem příchod, první narozen v nenávisti
I don’t know your face I don’t know your name
And if I knew it why should I care?
You brought this pain upon your own fate
I am the advent, the first born of hate.
Neznám tvou tvář, neznám tvoje jméno
A kdybych znal, proč by mi na tom záleželo?
Ty jsi přivedl tuhle bolest ve svůj osud
Jsem příchod, první narozen v nenávisti
Violence takes control
...stray from your course
Násilí převzalo kontrolu
... vybočuj z kurzu

Text pridal Auri

Video přidal Auri

Preklad pridal Auri

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Ostracized

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.