Playlisty Pokec
Reklama

Ostracized - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I need a reason to deny what I see
Commence the bleeding, and crush my belief
Taught me lies and I came to believe
That hurting myself is how I should live
Potřebuju důvod, proč odmítnout to, co vidím.
Začíná krvácet a ničit mé domněnky
Učili mě lži a já dospěl k přesvědčení
Že sebepoškozování je to, jak mám žít.
This time you’re mine
You forgot how it is to try
Let me remind you how it feels to cry
Let me remind you how it hurts when lying
Tentokrát jsi moje.
Zapomněl jsi, jaké to je se snažit.
Dovol mi ti připomenout, jaké to je cítit se k pláči
Dovol mi ti připomenout, jak to bolí lhaní.
I’ll save my self
I’ll cease my breath
I’m through with life and lies
Self-victimized
I’ve been ostracized
Zachráním se
Zastavím svůj dech
Jsem mezi životem a lží
Vlastní obětí
Vyloučený ze společnosti
Hey! This time, there’s no one to hurt, no one to lie.
Hey! This time, get back on your feet; say at least that you’ve tried
Hey! Keep trying; you’ll need more than this to make me submit
I did my time, Self victimized, I’ve been ostracized!
Hey! Tentokrát, není tu nikdo, kdo by ubližoval, nikdo kdo by lhal.
Hey! Tentokrát, dostaň se zpět na nohy; aspoň řekni, že jsi se snažil.
Hey! Zkoušej to dál; budeš potřebovat víc, aby sis mě podřídil
Naplánoval jsem to, vlastní obětí, vyloučen ze společnosti!
Tell me one thing, how does it feel
Living on lies for crushing my dreams?
Take a look at the marks on my skin
Something inside me compels the disease

Řekni mi jednu věc, jaký je to pocit
Žít ve lži za drcení mých snů
Podívej se na znaky na mé kůži
Něco uvnitř mě nutí k nemoci.
This time it’s neigh
Your words of poison came to take my eyes
I didn’t get myself the time to lie
You pushed the blade inside to hush my cries
Tentokřát je to řechot
Tvá jedovatá slova přišla, aby mi odtrhla oči
Sám jsem nedostal čas lhát
Zatlačila jsi uvnitř čepel, abys utěšila můj pláč.
I‘ll save myself
Off with your head
I’m through with your life and lies
I’ve made up my mind
Get lost from my sight!
Zachráním se
Z tvé hlavy
Jsem mezi tvým životem a lží
Rozmyslel jsem si to
Zmiz mých očí!
Hey! This time, there’s no one to pray, no one to lie.
Hey! This time, get back on your feet; say at least that you’ve tried
Hey! Keep trying; you’ll need more than this to make me submit
I did my time, Self victimized, I’ve been ostracized!
Hey! Tentokrát tu není nikdo, kdo by se modlil, kdo by lhal.
Hey! Tentokrát, dostaň se zpět na nohy; aspoň řekni, že jsi se snažil.
Hey! Zkoušej to dál; budeš potřebovat víc, aby sis mě podřídil
Naplánoval jsem to, vlastní obětí, vyloučen ze společnosti!

Text pridal Auri

Text opravil Auri

Video přidal Auri

Preklad pridal Auri

Preklad opravil Auri

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Ostracized

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.