Pokec Playlisty
Reklama

Shallow Sleep (English ensemble) - text, preklad

playlist Playlist
I just saw you
Beyond the course of time
A room that we once shared
But my memory's a haze
Forgetting what was said
Právě jsem tě viděl
Za rámcem toku času
Místnost, kterou jsme kdysi sdíleli
Ale má paměť je tak zamlžená
že zapomínám, co jsme si řekli
I gently held out my hand
And in that perfect moment
You disappeared - I lost you over again
Něžně jsme natáhl ruku
a v té dokonalé chvíli
jsi zmizela - znovu jsme tě ztratil
In a shallow sleep I dreamt I was seeing you
Just how I remembered
Brimming with tenderness
And somewhere in the calm
A feeling that nothing had ever changed
Your presence close beside me till I wake
V polospánku jsem o tobě snil
Přesně jak si vzpomínám
Překypující něhou
A někde uvnitř
cítím, že se nikdy nic nezměnilo,
že jsi mi nablízku, dokud se neproudím
I just saw you
A moment far too brief
Before the daylight came
But my heart is beating fast
Perhaps we'll meet again
Právě jsme tě viděl,
ta chvíle byla až příliš krátká,
než se rozednilo
Ale srdce mi buší rychle
Možná že se znovu setkáme
In a shallow sleep I dreamt I was seeing you
Just how I remembered
Brimming with tenderness
And somewhere in the calm
A feeling that nothing had ever changed
Your presence close beside me till I wake
V polospánku jsem o tobě snil
Přesně jak si vzpomínám
Překypující něhou
A někde uvnitř
cítím, že se nikdy nic nezměnilo,
že jsi mi nablízku, dokud se neproudím
I see you - until I wake from shallow sleep Jsi tu, dokud se neprobudím z polospánku.
An artist without a brush
Can't paint upon the canvas
Without you here - there is no colour
A colourless landscape
Umělec bez štětce
nemůže malovat na plátno
Bez tebe tu nejsou žádné barvy
Bezbarvá krajina
In a shallow sleep I dreamt I was seeing you
Just how I remembered
Brimming with tenderness
And somewhere in the calm
A feeling that nothing had ever changed
Your presence close beside me till I wake
V polospánku jsem o tobě snil
Přesně jak si vzpomínám
Překypující něhou
A někde uvnitř
cítím, že se nikdy nic nezměnilo,
že jsi mi nablízku, dokud se neproudím

Text pridala Dakira

Video přidala Richenza

Preklad pridala JSS

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.