Playlisty Pokec
Reklama

Take Me To Church - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
My lover's got humour
She's the giggle at a funeral
Knows everybody's disapproval
I should've worshipped her sooner
Moja láska má zmysel pre humor.
Na pohreboch sa vždy chichoce.
Vie, že sa to nikomu nepáči.
Mal som ju uctievať už skôr.
If the Heavens ever did speak
She is the last true mouthpiece
Every Sunday's getting more bleak
A fresh poison each week
Ak nebesá niekedy naozaj prehovorili,
ona bola tou poslednou ozajstnou hlásnou trúbou.
Každá nedeľa je bezútešná stále viac.
Čerstvá dávka jedu každý týždeň.
"We were born sick," you heard them say it „Chorí sme sa už narodili,“ počúval si, ako hovoria.
My church offers no absolutes
She tells me, "Worship in the bedroom."
The only heaven I'll be sent to
Is when I'm alone with you
Moja cirkev neponúka dokonalosť.
Vraví mi: „Uctievaj v posteli.“
Ale jediné nebo, kam ma pošlú,
bude to, kde som s tebou sám.
I was born sick,
but I love it
Command me to be well
Aaay. Amen. Amen. Amen.
Narodil som sa chorý,
ale milujem to.
Rozkáž mi, aby som sa uzdravil.
Amen, amen, amen...
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi ma do kostola
a budem zbožný ako pes pred svätyňou tvojich lží.
Zverím ti svoje hriechy a môžeš si nabrúsiť nôž.
Ponúkni mi tú smrť bez smrti.
Dobrý Bože, dovoľ mi odovzdať ti svoj život.

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi ma do kostola
a budem zbožný ako pes pred svätyňou tvojich lží.
Zverím ti svoje hriechy a môžeš si nabrúsiť nôž.
Ponúkni mi tú smrť bez smrti.
Dobrý Bože, dovoľ mi odovzdať ti svoj život.

If I'm a pagan of the good times
My lover's the sunlight
To keep the Goddess on my side
She demands a sacrifice
Ak som pohanom dobrých čias,
moja láska je lúčmi slnka,
ktoré držia Bohyňu na mojej strane.
A ona si vyžaduje svoju obeť.
Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
Vysušiť celé more,
nájsť čosi blýskavé,
niečo šťavnaté ako hlavný chod.
That's a fine looking high horse
What you got in the stable?
We've a lot of starving faithful
To je ale pekne vysoký kôň,
čo si chováš v stajni.
Máme mnoho hladujúcich verných.
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry world
Vyzerá to chutne.
Zdá sa, že je toho dosť.
Je to nenásytná práca.
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me that deathless death,
Good God, let me give you my life
Vezmi ma do kostola
a budem zbožný ako pes pred svätyňou tvojich lží.
Zverím ti svoje hriechy a môžeš si nabrúsiť nôž.
Ponúkni mi tú smrť bez smrti.
Dobrý Bože, dovoľ mi odovzdať ti svoj život.

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins, so you can sharpen your knife
Offer me that deathless death,
Good God, let me give you my life
Vezmi ma do kostola
a budem zbožný ako pes pred svätyňou tvojich lží.
Zverím ti svoje hriechy a môžeš si nabrúsiť nôž.
Ponúkni mi tú smrť bez smrti.
Dobrý Bože, dovoľ mi odovzdať ti svoj život.

No Masters or Kings
when the Ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Niet pánov či kráľov,
keď sa rituál začne.
Niet sladšej nevinnosti, než lahodný náš hriech.
V šialenosti a prsti smutnej svetskej scény,

Only then I am human
Only then I am clean
Ooh oh. Amen. Amen. Amen.
Len vtedy som človekom.
Len vtedy som čistý.
Amen, amen, amen...
Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Vezmi ma do kostola
a budem zbožný ako pes pred svätyňou tvojich lží.
Zverím ti svoje hriechy a môžeš si nabrúsiť nôž.
Ponúkni mi tú smrť bez smrti.
Dobrý Bože, dovoľ mi odovzdať ti svoj život.

Take me to church
I'll worship like a dog at the shrine of your lies
I'll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life...
Vezmi ma do kostola
a budem zbožný ako pes pred svätyňou tvojich lží.
Zverím ti svoje hriechy a môžeš si nabrúsiť nôž.
Ponúkni mi tú smrť bez smrti.
Dobrý Bože, dovoľ mi odovzdať ti svoj život.

Text pridala gagafancz

Text opravila Nakira

Videa přidali gagafancz, marioo

Preklad pridala batman015

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.