Pokec Playlisty
Reklama

Better Love - text, preklad

playlist Playlist
I once kneeled in shaking thrill
I chase the memory of it still, of every chill
Chided by that silence of a hush sublime
Blind to the purpose of the brute divine
But you were mine
Staring in the blackness at some distant star
The thrill of knowing how alone we are, unknown we are
To the wild and to the both of us
I confessed the longing I was dreaming of
Kdysi jsem klečel v třesoucím se vzrušení
Stále pronásleduji tu vzpomínku na každé vzrušení
Hubován mlčením vznešeného ticha
Oslepen účelem brutálního božství
Ale byla jsi má
Zírajíc do černoty na nějakou vzdálenou hvězdu
Vzrušení vědění jak sami jsme, neznámí jsme
Divočině i nám dvěma
Přiznal jsem touhu, snil jsem o
Some better love, but there's no better love
Beckons above me and there's no better love
That ever has loved me, there's no better love
Darling, feel better love
Feel better love
Nějaké lepší lásce, ale tady žádná lepší není
Vábení nade mnou a tady není žádná lepší láska
Která by mě kdy milovala, není tu lepší láska
Miláčku, ciť lepší lásku
Ciť lepší lásku
And I've never loved a darker blue
Than the darkness I have known in you, own from you
You, whose heart would sing of anarchy
You would laugh at meanings, guarantees, so beautifully
When our truth is burned from history
By those who figured justice in fond memory, witness me
Like fire weeping from a cedar tree
Know that my love would burn with me
We'll live eternally
A nikdy jsem nemiloval temnější modrou
Než temnotu kterou jsem v tobě poznal, vlastnil díky tobě
Ty, číž srdce by zpívalo o anarchii
Ty by ses smála na významy, garance, tak krásně
Když naše pravda hořela z historie
Díky těm, kteří znázornili spravedlnost v něžné vzpomínce, svědč mi
Jako oheň plakaný cedrem
Věz, že má láska by se mnou hořela
Budeme žít věčně
Cause there's no better love
That beckons above me, there's no better love
That ever has loved me, there's no better love
So darling, feel better love
Cause there's no better love
That's laid beside me, there's no better love
That justifies me, there's no better love
So darling, darling, feel better love
Feel better love
Protože tu není lepší láska
Vábení nade mnou a tady není žádná lepší láska
Která by mě kdy milovala, není tu lepší láska
Tak miláčku, ciť lepší lásku
Protože tu není lepší láska
Která by ležela vedle mě, není tu lepší láska
Která mě ospravedlňuje, není tu lepší láska
Tak miláčku, miláčku, není tu lepší láska
Ciť lepší lásku
Feel better love
Feel better love
Feel better love
Ciť lepší lásku
Ciť lepší lásku
Ciť lepší lásku
Cause there's no better love
That beckons above me, there's no better love
That ever has loved me, there's no better love
So darling, feel better love
Cause there's no better love
That's laid beside me, there's no better love
That justifies me, there's no better love
So darling, darling, feel better love
Protože tu není lepší láska
Vábení nade mnou a tady není žádná lepší láska
Která by mě kdy milovala, není tu lepší láska
Tak miláčku, ciť lepší lásku
Protože tu není lepší láska
Která by ležela vedle mě, není tu lepší láska
Která mě ospravedlňuje, není tu lepší láska
Tak miláčku, miláčku, není tu lepší láska
Feel better love Ciť lepší lásku

Text pridala IrogamiCZ

Text opravila domik_18

Video přidala IrogamiCZ

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.