Playlisty Pokec
Reklama

Be - text, preklad

playlist Playlist
When all the worst we fear lets fall its weight
When the gyre widens on a window, wave breaks
When St. Peter loses cool and bars the gates
When Atlas acts a nag and makes his arms shake
When the birds are heard again in their singin'
Once atrocity is hoarse from voicin’ shame
And when the earth is trembling on some new beginnin'
With the same sweet shock of when Adam first came
Keď to, čoho sa bojíme najviac, stratí na váhe
Keď sa morské prúdy roztvárajú, vlny sa lámu
Keď svätý Peter stratí nervy a zabarikáduje brány
Keď sa začne Atlas stažovať a roztrasú sa mú plecia
Keď bude znova počuť spev vtákov
Akonáhle je krutosť zachrípnutá z vyrieknutej hanby
A keď sa zem chveje pod vidinou nového začiatku
S tým istým príjemným šokom, ako keď sa Adam prvýkrát urobil
Be, be, be, be, be
Be as you've always been
Be, be, be, be, be
Be as you’ve always been
Buď, buď, buď, buď, buď,
buď taká, aká si vždy bola
Buď, buď, buď, buď, buď,
buď taká, aká si vždy bola
Be as you've always been
Be like the love that discovered the sin
That freed the first man, would do so again
And, lover, be good to me
Be that hopeful feeling when Eden was lost
It's been deaf to our laughter since the master was crossed
Which side of the war will suffer that cost?
Oh, lover, be good to me
Buď taká, aká si vždy bola
Buď ako láska, čo prvýkrát objavila hriech,
ktorá oslobodila prvého muža, urobil by to ešte raz
Láska, buď ku mne dobrá
Buď tým nádejným pocitom, ako keď Eden zmizol z dohľadu
Bol hluchý k našej radosti, odkedy ukrižovali majstra
Ktorá strana vo vojne znesie tie náklady?
Oh, láska, buď ku mne dobrá
When the man who gives the order
Is born next time 'round on the boat sent back
When the body's starvin' at the boarder
Or on TV givin' people the sack
Love, when the sea rises to meet us
Oh, when there's nothin’ left for you and I to do
Oh, when there’s nobody upstairs to receive us
When I have no kind words left, love, for you
Keď muž, ktorý rozkazuje,
sa nabudúce narodí na lodi poslanej späť
Keď telo stravníka stále hladuje
alebo v televízii dávajú ľudom výpovede
Láska, keď hladina mora stúpne, aby nás osviežila
Oh, keď tu už pre mňa ani teba nič nie je na robenie
Oh, keď nás nikto na poschodí neprivíta
Keď už nemám pre teba milého slovka, láska
Be, be, be, be, be
Be as you've always been
Be, be, be, be, be
Be as you’ve always been
Buď, buď, buď, buď, buď,
buď taká, aká si vždy bola
Buď, buď, buď, buď, buď,
buď taká, aká si vždy bola
Be love in its disrepute
Scorches the hillside and salts every root
And watches the slowin' and starvin' of troops
And, lover, be good to me
Be there and you stare as you stand
Or be like the rose that you hold in your hand
I will grow bold in a battered and desolate land
Oh, lover, be good to me
Buď láskou napriek jeho zlej povesti
Spálili sa svahy a posolili sa všetky korene
A pozeralo sa, ako sa potkýnajú a hladovejú vojská
Láska, buď ku mne dobrá,
Buď tam a dívaj sa, ako stojíš
alebo buď ako ruža, ktorú držíš v dlani
Osmelím sa v bitej a zničenej krajine
Love, won't you be
Love, won’t you be
Be as you've always been?
Láska, nebudeš
Láska nebudeš
nebudeš taká, aká si bola vždy?
Love, won't you be
Love, won't you be
Be as you've always been?
Láska, nebudeš
Láska nebudeš
nebudeš taká, aká si bola vždy?
Love, won't you be
Love, won't you be
Be as you've always been?
Láska, nebudeš
Láska nebudeš
nebudeš taká, aká si bola vždy?
Love, won't you be
Love, won't you be
Be as you've always been?

Text pridala IrogamiCZ

Video přidala IrogamiCZ

Preklad pridala akkaris

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.