Pokec Playlisty
Reklama

Don’t Go - text, preklad

playlist Playlist
The last time I’ll see your face,
The last time for quite a while.
And I feel the distance kill,
Kill my smile.
Tak naposledy uvidím tvou tvář,
Naposledy na poměrně dlouho.
A cítím vzdálenost, která zabíjí,
Zabij můj úsměv.
And on the snowy streets of Venice,
I turn around as you walk away.
Your silhouette it turns to night as the foot prints fade……
A na zasněžených ulicích v Benátkách,
Otočím se, jak odcházíš.
Tvá silueta se obrací na noc, jak otisk nohy vybledne......
Don’t go, don’t go,
Just turn around, hear me out.
Don’t go, don’t go,
Cause I can’t be me without you now.
Nechoď, neodcházej,
Stačí se otočit, vyslechni mě.
Nechoď, neodcházej,
Protože já teď nemůžu být bez tebe.
And all at once the past is present,
I start to walk with a change of pace.
This crowded street, it hides you so well,
This crowded street, it hides your face.
A současně je minulost přítomností,
Začínám chodit se změnami tempa.
Tato přeplněná ulice, tě skrývá tak dobře,
Tato přeplněná ulice, skrývá svou tvář.
I called your name, people stopped and stared,
And as I listened there was no reply.
And all at once I see the look that’s in your eyes.
Volal jsem tvé jméno, lidé se zastavili a zírali,
A jak jsem poslouchal není žádná odpověď.
A najednou vidím, pohled, který je ve tvých očích.
Don’t go, don’t go,
Just turn around, hear me out.
Don’t go, don’t go,
Cause I can’t be me without you now.
Nechoď, neodcházej,
Stačí se otočit, vyslechni mě.
Nechoď, neodcházej,
Protože já teď nemůžu být bez tebe.
I wanna fix everything that’s broken,
I wanna make what I’ve said unspoken,
I wanna heal but all we need is time.
Chci opravit všechno, co se rozbilo,
Chci, aby to, co jsem řekl bylo nevyslovené,
Chci se uzdravit, ale vše, co potřebujeme je čas.
Don’t go, don’t go,
Just turn around, hear me out.
Don’t go, don’t go,
Cause I can’t be me without you.
Nechoď, neodcházej,
Stačí se otočit, vyslechni mě.
Nechoď, neodcházej,
Protože já nemůžu být bez tebe.
Don’t go, don’t go,
Just turn around, hear me out.
Don’t go, don’t go,
Cause I can’t be me without you.
Nechoď, neodcházej,
Stačí se otočit, vyslechni mě.
Nechoď, neodcházej,
Protože já nemůžu být bez tebe.
Don’t go,
Don’t go.
Nechoď,
Neodcházej.

Text pridala Folk

Video přidala Folk

Preklad pridala Folk

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.