Pokec Playlisty
Reklama

Shapeshift - text, preklad

playlist Playlist
[Featuring Jamie Stewart]
Tlačit, strkat žárovky do světla
Rolníkova myšlenka počíná svůj let
Z důvodu a faktu
Rolník si myslí
Pushing thrusting bulbs into the light
A peasant thought starts its flight
From reason and from fact
A peasant thought
Rostou dvě nohy
Otevírají své srdce
Absurdním námluvám
Grows two legs
Opens up its heart
An absurd courtship
Ó drahý
Ó drahý
Co vzejde z váhání?
Ó drahý
Ó drahý
Skolí mě kousnutí komára?
Oh dear
Oh dear
What has become of hesitation?
Oh dear
Oh dear
Did the mosquito's bite bring me down?
Řekla, "Zazpívejme si ten mrzačící song"
Její rty vždy pojídaly chvíle, jako dny
...a já nebyl připraven
She said, "Let's sing the crippling song"
Her lips always ate moments like days
...and I was not prepared
Byl jsem ztracen
I was gone ...a nebyl připraven
Nechat mého strážce dole
A tak jsem jí krmil koncem
...and I was not prepared
To let my guard down
So I fed her the end
Koncem mého oštěpu
The end of my spear My bychom sami házeli kameny a krámy do naší studně
stejně tak
jako bychom jezdili na
...klapce a kabiku
We would throw rocks n' things into our well ourselves as well
we would ride to a
...clack and kabik
Jako dinosauři
Like dinosaurs Svrženi do temnot, ve kterých se topíme
Dropping into the darkness we sink Měl by jsi jí vidět...
jako jeden s bohy
Řekla, "Zazpívejme si ten mrzačící song"
Pak jsem se ztratil
You should have seen her...
at one with the gods
she said, "Let's sing the cripple song"
Then I was gone
Ó drahý, ó drahý!
Pak jsem se ztratil
Ó drahý, ó drahý!
Pak jsem se ztratil
Řekla, "Zazpívejme si ten mrzačící song společně"
Oh dear, oh dear!
Then I was gone
Oh dear, oh dear!
Then I was gone
She said, "Let's sing the cripple song together"
Pak jsem se ztratil.
Then I was gone.

Text pridala Raduwa

Video přidal Paulicz

Preklad pridal Paulicz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.