Playlisty Pokec
Reklama

Ghost - text, preklad

Absolute motion absolute freedom
As my soul leavesthe flesh and join the kingdom
Life's energy released to space, another cycle, another role to play
New enemies, new senses, memory deteriorates, feedings prevail
One with the cloud my breath the storm
My last tear the rain till the coming dawn
Absolutní volnost
Absolutní svoboda
Mé duše, opouštějící maso a připojující se ke království
Životní energie recyklována do vesmíru, dalšího cyklu, další role k sehrání
Noví nepřátelé, nové pocity, paměť je zhoršena, instinkty převládají
Jeden s oblaky, s mým dechem, s bouří
Má poslední slza, déšť, přicházející úsvit
[Chorus]
Welcome
My kingdom
My kingdom
Join us
My kingdom
Your freedom
Leave the mortals come to us
[Refrén]
Vítej
V mém království
V mém království
Připoj se k nám
Mé království
Tvá svoboda
Opusť smrtelníky, pojď a přidej se k nám
I was sleeping but now I'm awake
Earth's experience was just the first stage
Unthinkable knowledge flesh cant tolerate
Knowledge that only the soul can embrace
Spal jsem, ale teď jsem probuzen
Zkušenost Země byla pouhým prvním stupněm
Nemyslitelné znalosti masa netolerují
Znalosti, které může přijmout pouze duše
I'm walking on sun
Cowards call me god
Hordes of souls
Accept my mark
Kráčím po slunci
Zbabělci mě nazývají bohem
Hordy duší
Přijímají mé znamení
[Chorus] [Refrén]
One with the mountain
The air the sky
Water and fire
Ten s horami
Vzduch a nebesa
Voda a oheň
[Chorus] [Refrén]

Text pridal Morgoth

Preklad pridal Morgoth

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Animal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.