Playlisty Pokec
Reklama

Act My Age - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
They say the way I act is immature
Well don't be mad at me because you're feeling insecure
The only golf I ever tried to play was miniature
And when you ask me sign your boobs I smiley face my signature
But my parents raised me right, they were sticklers
And we don't even fight, we're like oil and some vinegar
Getting a job is like a pregnant woman giving birth
You're trying to push me in the wrong direction and it fucking hurts
So most our friends already moved out of they mama's cribs
I'm still throwing parties at my house, like Stifler
So if you go around and try to tell me how to live
I'mma take your girl and Mortal Kombat finish her
1 sloka
tvrdí, že to jak jednám je nezralé
dobře, nebuďte naštvaní protože se cítíte
nejistě
jedině golf jsem se snažil hrát miniaturně
a když se mě ptáš o podpis na tvá prsa, směju se
svému podpisu
ale moji rodiče mě vychovali dobře, byly puntičkáři
a nikdy jsme nebojovali, byly jsme jako olej a trocha
octu
dostat práci je jako když těhotná žena rodí dítě
snažil ses mě posouvat špatným směrem a to
zatraceně bolí
tak mnoho našich přátel odešlo z
maminčiny postýlky
stále pořádám párty v mým baráku, jako Stifler
tak když jdeš kolem a snažíš se mi říkat jak žít
vezmu tvou holku a Mortal Kombat dokončí ji
[Pre-Hook]
But when it's done and the party shuts down
And the cops try to lay my ass on the ground
One day we might tell our kids, but until that day let's live like this
před refrén
ale když je hotovo a párty končí
a policajti se snaží mě posadit
jednoho dne budeme říkat našim dětem, ale do toho dne žij takhle
[Hook]
My friends grew up, they never get drunk
They never wanna hang out late
They're gonna get jobs, they're gonna pay bills
They're gonna get old and gray
I'll never do that, I wanna stay young
Don't wanna fit in, I wanna have fun
So if that's okay, I don't think I'm ever gonna act my age
refrén
moji přátelé vyrostli, nikdy nebyly opilí
nikdy se nechtěli flákat venku pozdě
dostanou práci, budou platit účty
zestárnou a zešediví
já to nikdy neudělám, chci zůstat mladý
nechci zapadat, chci se bavit
tak jestli je to okej, nemyslím si, že se budu chovat na můj věk
[Verse 2]
And when it comes to getting older
No matter what I do, I'm never feeling like a grown up
People trying to make me change, you'd think there was a quota
Like there ain't enough unemployed motherfuckers with diplomas
Everybody waiting 'round hoping that they blow up
But I'mma make it sooner, Oklahoma
I learned to be a player, make money like I'm an owner
These other rappers are so over the hill, word to Jonah
So if you see me in a restaurant, say hi to me
And if I ask you if you like my new shit, lie to me
Word to Tim Roth
And I don't know if I fit in with your society
So chill, take a pill for anxiety and doze off
2 sloka
a když přijde stáří
nezáleží, co udělám, necítím se jako bych
dospěl
lidé se mě snaží změnit, mysleli jste si že tady
byl podíl
jakoby tady nebylo dost nezaměstnaných sviní
s diplomem
každý okolo čeká a doufá že vybouchnou
ale už jsem to udělal dříve, Oklahoma
naučil jsem se být hráčem, dělat peníze jako bych je
vlastnil
tihle ostatní rapeři jsou tak z kopce, slova k
Jonahovi
tak jestli mě uvidíš v restauraci, pozdrav mě
a když se tě zeptám, jestli se ti líbí můj nový singl, lži mi
slova k Timu Rothovi
a nevím jestli zapadám do tvojí společnosti
tak pohoda, vem si prášek na úzkost a zdřímni si
[Pre-Hook 2]
But when it's late and you're all alone
And you're too damn drunk to be walking home
Then maybe you should call it quits
But until that day let's live like this
před refrén
ale když je pozdě a všichni jsou sami
a ty jsi příliš opilý na to procházet se domem
potom bys možná měl to ukončit
ale než přijde ten den žij jako takhle
[Hook] refrén
[Bridge]
Oh, it's all good, it's alright, it's okay
We can live however we want
And there ain't nobody that can get in our way
Oh, it's all good, it's alright, it's okay
We gon' do whatever we want
Never gonna listen to a word you say
Bridge
oh, je všechno dobré, je to v pořádku, je to okej
můžeme žij jakkoliv chceme
a není tu nikdo, kdo se nám může postavit do cesty
oh, je všechno dobré, je to v pořádku, je to okej
můžeme dělat co chceme
nikdy neposlouchat slova, které říkáš
[Hook] refrén

Text pridal Maty11

Video přidal Maty11

Preklad pridal Maty11

Preklad opravil Maty11

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.