Playlisty Pokec
Reklama

Up And Gone - text, preklad

playlist Playlist
Staring at the white above
Can't tell if I'm alive or am I dead
Or is it in my head?
Zírajíce na bílo nahoře
Nemůžu říct, jestli jsem naživu nebo mrtvý
Nebo je to v mé hlavě?
Where'd I go wrong? Kde jsem to pokazil?
Staring at the white above
One day I closed my eyes and here I am
A cold, unhappy man
Zírajíce na bílo nahoře
Jednoho dne jsem zavřel oči a tady jsem
Chladný, nešťastný muž
I've come to realize the life I have I hate
The pulse I need is slowly fading
Until I've lost it all
Uvědomil jsem si, že nenávidím život, co mám
Pulz, který potřebuji, pomalu mizí
Než ztratím všechno
I've been waiting for an inspiration
For a chance I never got to take
Before it's much too late
Čekal jsem na inspiraci
K šanci, kterou jsem nikdy nepřijal
Než je moc pozdě
Where'd I go wrong? Kde jsem to pokazil?
Where's the boy that used to run?
Could it be he's up and gone away?
He seems so far away
Kde je ten kluk, co běhával?
Mohl by být nahoře a zmizelý?
Zdá se tak moc daleko
And all the things I could have done
Could it be they've up and gone away?
They seem so far away
A všechny ty věci, co jsem mohl udělat
Mohli být nahoře a zmizelí?
Zdají se moc daleko
It feels as if the boy in me
Has left and been replaced with a cheap and bitter
Impostor of myself
Mám pocit jako kdyby ten kluk uvnitř mě
Odešel a byl nahrazen levností a hořkostí
Podvodník vlastního já
I must find the one that used to be
Approach him slow, don't be afraid to say
"Can he come out and play?"
Musím toho, kým jsem býval
Pomalu se k němu přiblížím, nebojím se říct
"Můžeš jít ven a hrát si?"
Where'd I go wrong? Kde jsem to pokazil?
Where's the boy that used to run?
Could it be he's up and gone away?
He seems so far away
Kde je ten kluk, co běhával?
Mohl by být nahoře a zmizelý?
Zdá se tak moc daleko
And all the things I could have done
Could it be they've up and gone away?
They seem so far away
A všechny ty věci, co jsem mohl udělat
Mohli být nahoře a zmizelí?
Zdají se moc daleko
Staring at the sky above
I've found a chance, I'm finally going to take
I've learned from my mistakes
Zírající do nebe nahoře
Našel jsem šanci, nakonec ji přijmu
Poučil jsem se ze svých chyb
Where'd I go wrong? Kde jsem to pokazil?
Where's the boy that used to run?
Could it be he's up and gone away?
He seems so far away
Kde je ten kluk, co běhával?
Mohl by být nahoře a zmizelý?
Zdá se tak moc daleko
Where'd I go wrong? Kde jsem to pokazil?
And all the things I could have done
Could it be they've up and gone away?
They seem so far away
A všechny ty věci, co jsem mohl udělat
Mohli být nahoře a zmizelí?
Zdají se moc daleko
Where'd I go wrong? Kde jsem to pokazil?

Text pridala Ludkaa9

Text opravil cooljay

Video přidala Ludkaa9

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.