Pokec Playlisty
Reklama

Unaffected - text, preklad

playlist Playlist
there never seems to be, because what i believe, a moment i'm not trying
to show them who i am. why can't they understand the things that they're
denying?
they're denying.......
Nikdy se zdá být, protože to, co myslím, chvíli jsem neměla pokoušet
ukázat jim, kdo jsem. proč nemůže pochopit, že věci, které jsou
odpírající?
they're odpírající .......
so what should i do, just lay next to you as though i'm unaffected?
and who should i be when they're judging me as though i'm unaffected?
tak co mám dělat, jen ležel vedle tebe jako když jsem nedotčena?
a kdo by měl být i když se zrovna tak, jako by mi soudě jsem nedotčena?
a chance they'd never give to ever want to live the life that i am made of
there's nothing left to prove, my heart's forever true. what is it they're
afraid of?
afraid of.......
šanci, že bych nikdy nedám nikdy chtít žít život, že jsem se na
tam nic dokázat, mé srdce navždy pravda. co je to, že jsou
bát?
bát .......
before they even saw my face, they knew that i was not the same
and decided i was not the one for you, for you...
Před dokonce viděli můj obličej, ale věděl, že jsem nebyl stejný
a rozhodla jsem nebyl ten, pro vás, pro vás ...
so what should i do? i'm not unaffected
and who should i be? i'm not unaffected
tak co mám dělat? Nejsem nedotčena
a kdo by měl být i? Nejsem nedotčena

Text pridala sima13

Video přidala zdenasva

Preklad pridala sima13

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.