Pokec Playlisty
Reklama

Tears Of Yesterday - text, preklad

playlist Playlist
I write your name in my breath on the window
Sit and watch as it fades away
The painful memories
Of the tears of yesterday
Napsal jsem tvé jméno v mém dechu na okno
Seděl jsem a pozoroval jak to mizí
Bolestivé vzpomínky
slz ze včera
The sky is cold and gray
Just like it was when we both went our separate ways
And the rain won't wash away
All the dirt of my mistakes
Nebe je studené a šedé
Stejně jako to bylo, když jsme šli oba svou samostatnou cestou
A déšť to neodplavil
Všechny nečistoty z mých chyb
So I write your name in my breath on the window
Sit and watch as it fades away
The painful memories
Of the tears of yesterday
Tak jsem napsal tvé jméno v mém dechu na okno
Seděl jsem a pozoroval jak to mizí
Bolestivé vzpomínky
slz ze včera
The deafening sound of rain
Its not enough to drown my thoughts to ease the pain
So instead I'll soak it in
While I stare outside again
Ohlušující zvuk deště
Nestačí utopit své myšlenky na zmírnění bolesti
Takže místo toho to do toho namočím
Když jsem zíral zase ven
And I write your name in my breath on the window
Sit and watch as it fades away
The painful memories
Of the tears of yesterday
I try so hard but I can't seem to let go
I lost so much when you walked away
The painful memories
Of the tears of yesterday
A já j sem napsal tvé jméno v mém dechu na okno
Seděl jsem a pozoroval jak to mizí
Bolestivé vzpomínky
slz ze včera
Snažil jsem se tak těžce ale nedaří se mi nechat být
Ztratil jsem toho tak moc když jsi odešla pryč
Bolestivé vzpomínky
slz ze včera
The sun just won't seem to come out
Not since you walked away
Now I cannot escape
I cannot escape the rain
The rain
Slunce se prostě zdá, že vychází
Ne, protože jsi odešel
Teď nemůžu uniknout
Teď nemůžu uniknout dešti
Dešti
So I write your name in my breath on the window
Sit and watch as it fades away
The painful memories
Of the tears of yesterday
I try so hard but I can't seem to let go
I lost so much when you walked away
The painful memories
Of the tears of yesterday
Yesterday
Yesterday
Tak sem napsal tvé jméno v mém dechu na okno
Seděl jsem a pozoroval jak to mizí
Bolestivé vzpomínky
slz ze včera
Snažil jsem se tak těžce ale nedaří se mi nechat být
Ztratil jsem toho tak moc když jsi odešla pryč
Bolestivé vzpomínky
slz ze včera
Včera
Včera

Text pridala Ludkaa9

Video přidala Ludkaa9

Preklad pridala Andiseq

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.