Playlisty Pokec
Reklama

Running Away - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I don't want you, to give it all up
And leave your own life collecting dust
And I don't want you, to feel sorry for me
You never gave us a chance to be
Nechci, aby jsi to všechno vzdala
A opustila svůj život, sbírajíc prach
A nechci, aby ti mě bylo líto
Nikdy jsi nám nedala šanci být
And I don't need you, to be by my side
To tell me that everything's alright
I just wanted you to tell me the truth
You know I'd do that for you
A nepotřebuji, aby si byla na moji straně
Aby si mi řekla, že je všechno v pořádku
Jenom chci, aby jsi mi řekla pravdu
Ty víš, že bych to pro tebe udělal
So why are you running away?
Why are you running away?
Tak proč utíkáš pryč?
Proč utíkáš pryč?
Cause I did enough to show you that I
Was willing to give and sacrifice
And I was the one who was lifting you up
When you thought your life had had enough
Protože jsem udělal dost, abych ti ukázal
Že jsem měl vůli dávat a obětovat
A byl jsem ten, který ti pomáhal
Když sis myslela, že tvůj život měl dost
And when I get close, you turn away
There's nothing that I can do or say
So now I need you to tell me the truth
You know I'd do that for you
A když se přiblížím, otočíš se ode mě
Není tu nic, co bych mohl udělat nebo říct
Tak teď potřebuji, aby jsi mi řekla pravdu
Víš, že já bych to pro tebe udělal
So why are you running away?
Why are you running away?
Tak proč utíkáš pryč?
Proč utíkáš pryč?
Is it me (is it me), is it you? (is it you)
Nothing that (nothing that), I can do (I can do)
To make you (to make you), change your mind
Je to mnou?, je to tebou?
Nic nemůžu udělat
Abych tě přiměl změnit tvůj názor
(so why do) Is it me (you run), is it you? (away)
Nothing that (won’t you tell me), I can do
(why do) Is it a (you run), waste of time? (away)
(tak proč) Je to mnou? (utíkáš), je to tebou? (pryč)
Nic (neřekneš mi?) nemůžu udělat
(proč) Je to (utíkáš) ztráta času? (pryč)
Is it me, is it you?
Nothing that, I can do
To make you change your mind, no...
Je to mnou? Je to tebou?
Nic nemůžu udělat
Abych tě přiměl změnit tvůj názor, ne...
So why are you running away?
Why are you running away? (What is it I've got to say)
Tak proč utíkáš pryč?
Proč utíkáš pryč? (co je to, co mám říct?)
So why are you running away? (To make you admit you're afraid)
Why are you running away?
Tak proč utíkáš pryč? (aby jsi přiznala, že máš strach)
Proč utíkáš pryč?

Text pridal forewerMT

Text opravil cooljay

Videa přidal cooljay

Preklad pridal sKyTzi

Preklad opravil cooljay

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.