Pokec Playlisty
Reklama

Buzzkill (Before You Say Goodbye) - text, preklad

playlist Playlist
Used to be you and me, our bodies interwoven
Now we are frayed and slowly coming undone
Let's rewind to a time that's way less complicated
Without distractions we can be one on one
But I know
Bývali jsme ty a já, naše těla se propletla
Teď jsme roztříštěni a pomalu ztrácíme kontrolu
Vraťme se do doby, kde to bylo méně komplikované
Bez rozptylování můžeme být jako jeden
Ale vím, že
Some things have changed
We're not the same
We took for granted
And we threw it away
But remember how, how it used to be
How it used to be
Se některé věci změnily
Nejsme stejní
Brali jsme to jako samozřejmost
A zahodili to
Ale vzpomeň si jaké, jaké to bylo
Jaké to bylo
Before you say goodbye I wanna live like we did
If only for tonight I wanna live like we did
Why can't we kiss? I wanna kiss like we did
Before you say goodbye
Before you say goodbye
Než se rozloučíš, chci žít tak, jak jsme žili
Kdyby jen pro tuto noc, chci žít tak, jak jsme žili
Proč se nemůžeme políbit? Chci se líbat jako dřív
Než se rozloučíš
Než se rozloučíš
You and I every night would show out true devotion
There wasn't anything that we wouldn't do
But it seems like a dream now, going through the motions
Put me back under, back underneath you
But its true
Ty a já každou noc jsme ukazovali pravou oddanost
Nebylo tu nic, co bychom neudělali
Ale zdá se to být sen, procházím pohyby
Vrať mě zpátky, zpátky pod sebe
Ale je to pravda
Some things have changed
We're not the same
We took for granted
And we threw it away
But remember how, how it used to be
And so I'm asking
Některé věci se změnily
Nejsme stejní
Brali jsme to jako samozřejmost
A zahodili to
Ale vzpomeň si jaké, jaké to bylo
A tak se ptám
Before you say goodbye I wanna live like we did
If only for tonight I wanna live like we did
Why can't we kiss? I wanna kiss like we did
Before you say goodbye
Než se rozloučíš, chci žít tak, jak jsme žili
Kdyby jen pro tuto noc, chci žít tak, jak jsme žili
Proč se nemůžeme políbit? Chci se líbat jako dřív
Než se rozloučíš
We can still live like we did
We can still live like we did
We can still kiss like we did
We can still feel like we did
Stále můžeme žít tak, jak jsme žili
Stále můžeme žít tak, jak jsme žili
Stále můžeme žít tak, jak jsme žili
Stále můžeme žít tak, jak jsme žili
Before you say goodbye I wanna live like we did
If only for tonight I wanna live like we did
Why can't we kiss? I wanna kiss like we did
Before you say goodbye
Než se rozloučíš, chci žít tak, jak jsme žili
Kdyby jen pro tuto noc, chci žít tak, jak jsme žili
Proč se nemůžeme políbit? Chci se líbat jako dřív
Než se rozloučíš
I wanna live like we did
If only for tonight I wanna live like we did
Why can't we kiss? I wanna kiss like we did
Before you say goodbye
Before you say goodbye
Chci žít tak, jak jsme žili
Kdyby jen pro tuto noc, chci žít tak, jak jsme žili
Proč se nemůžeme políbit? Chci se líbat jako dřív
Než se rozloučíš
Než se rozloučíš

Text pridal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.