Pokec Playlisty
Reklama

Wake Me Up - text, preklad

playlist Playlist
Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will end
But I know where to start
Prodírám se temnotou
Vede mě tlukot mého srdce
Nepoznám, kde má cesta končí
Ale vím, kde začíná
They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Well that's fine by me
Říkají, že jsem moc mladý, abych to chápal
Říkají, že jsem lapen ve snu
Život mi proklouzne mezi prsty, jestli neotevřu oči
Ale mně to nevadí
So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost
Tak mě vzbuď, až to všechno skončí
Až budu moudřejší a starší
Celou dobu jsem se hledal
A nevěděl jsem, že jsem byl ztracený
I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
Hope I get the chance to travel the world
But I don't have any plans
Zkoušel jsem nést tíhu celého světa
Ale mám jen dvě ruce
Doufám, že budu mít možnost procestovat svět
Nemám žádné plány
Wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the prize
Kéž bych zůstal navždy mladý
A nebál se zavřít oči
Život je hra pro každého
A láska je výhra
So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost
Tak mě vzbuď, až to všechno skončí
Až budu moudřejší a starší
Celou dobu jsem se hledal
A nevěděl jsem, že jsem byl ztracený
Didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know (didn't know, didn't know)
Nevěděl jsem, že jsem byl ztracený
Já jsem nevěděl, že jsem byl ztracený
Já jsem nevěděl, že jsem byl ztracený
Já jsem nevěděl (nevěděl, nevěděl)

Text pridal MusicGuy

Video přidal MusicGuy

Preklad pridal MusicGuy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.