Pokec Playlisty
Reklama

Death from Above - text, preklad

Listen while i tell the tale of a warrior so true
An average caucasian male, not unlike me and you
His name was Johnny Rico, and he loved his Carmen so
He'd go wherever she'd go, and with Carl and Diz in tow
Poslouchejte, když vyprávím příběh pravého válečníka
Průměrného bílého muže, stejného jako já a ty
Jeho jméno bylo Johnny Rico, a moc miloval svou Carmen
Šel by tam, kam ona, spolu s Carlem a Diz
Now Carmen, young an innocent, was also very smart
She yearned to be a citizen, she yearned to do her part
Now Johnny followed her of course, which made his parents pissed
They offered trips to foreign shores, but still he would enlist
Teď byla mladá a nevinná Carmen velmi chytrá
Toužila být občanem, toužila konat svoji povinnost
Johnny šel samozřejmě s ní, což naštvalo jeho rodiče
Nabídli výlet na vnější prstence, ale on se přesto zapsal
Carl was promoted instantly, where games and theory meet
For Johnny, mobile infantry, and Carmen joined the fleet
The M.I. troopers trained and drilled with Drill Instructor Zimm
But when Johnny got a trooper killed, it really stuck with him
Carl byl okamžitě povýšen tam, kde se pojí hry a teorie
Pro Johnnyho Pojízdná pěchota a Carmen se přidala k flotile
Vojáci Pojízdné pěchoty trénovali s instruktorem Zimmem
Ale když byl zabit Johnnyho voják, opravdu ho to rozhodilo
Carmen caused his heart to break, caused him lots of pain
Finally, he chose to take a stroll down wash-out lane
As he headed off the base, still shaken to the core
The news hit him right in the face: They whacked us we're at war!
Carmen mu zlomila srdce, způsobila spoustu bolesti
Nakonec se rozhodl projít uličkou hanby
Když, stále otřesen, opouštěl základnu
Nové zprávy ho praštily do tváře: Napadli nás, jdeme do války!
Johnny just lost his parents
So he must heed the call
Johnny's from Buenos Aires
So he says "Kill them all!!!"
Johnny právě ztratil své rodiče
Takže musí přijmout výzvu
Johnny je z Buenos Aires
A říká "Zabijte je všechny!"

C'mon you apes, do you wanna live forever?
Everyone fights, no one quits!
Death from above, let's all get cut together
We're gonna fight, and we're gonna win!
Do toho, opice, chcete snad žít věčně?
Každý bojuje a nikdo neutíká!
Smrt z výše, necháme se společně tetovat
Budeme bojovat a vyhrajeme!
Would you like to know more? Chcete vědět víc?

They landed on Klendathu after quite a crazy ride
But ran into a SNAFU, almost every trooper died
But Raczek's Ruffnecks saved the three - Johnny, Diz and Ace
So they went back to planet P to kill the whole fucking race!
Přistáli na Klendathu po bláznivé jízdě
Ale dostali se do běžné situace, kdy se všechno posralo, skoro všichni vojáci padli
Ale Rasczakovi Drsňáci zachránili ty tři: Johnnyho, Diz a Ace
Takže se vrátili na planetu P zabít celou tu zkurvenou rasu
At whiskey outpost, the trap was set, they needed to retreat
"This place crawls" the troops are dead, they called for help from fleet
Diz was impaled as they left, another major SNAFU
She whimpered right before her death, "At least i got to have you..."
Na stanici Whiskey byla připravena past, museli ustoupit
"Tady se to jimi hemží", vojáci jsou mrtví, požádali o pomoc flotilu
Diz byla při ústupu probodnuta, další major mrtev
Těsně před smrtí zašeptala "Aspoň, že jsem tě získala"

C'mon you apes, do you wanna live forever?
Everyone fights, no one quits!
Death from above, let's all get cut together
We're gonna fight, and we're gonna win!
Do toho, opice, chcete snad žít věčně?
Každý bojuje a nikdo neutíká!
Smrt z výše, necháme se společně tetovat
Budeme bojovat a vyhrajeme!
Would you like to know more? Chcete vědět víc?

Zimm bussed himself to private just to catch the brain
And because old Carl was psychic, he sensed the brain bug's pain
"Afraid! It's afraid!"
This is of what heroes are made.
Zimm se stal vojínem, jen aby mohl chytit Mozek
A protože Carl byl médium, cítil strach Broučího Mozku
"Bojí se to. Bojí se to!"
To je to, z čeho jsou hrdinové vyrobeni!
Would you like to know more? Chcete vědět víc?

C'mon you apes, do you wanna live forever?
Everyone fights, no one quits!
Death from above, let's all get cut together
We're gonna fight, and we're gonna win!
Do toho, opice, chcete snad žít věčně?
Každý bojuje a nikdo neutíká!
Smrt z výše, necháme se společně tetovat
Budeme bojovat a vyhrajeme!
Would you like to know more? Chcete vědět víc?

Text pridal neohate

Video přidal neohate

Preklad pridal neohate

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.