Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Evil? Am I evil?
Through the empty eyes of you people
Oh
Evil! I am evil!
Or are your eyes deceitful
Zlo? Jsem zlo?
V těch vašich prázdných očích
Oh
Zlo! Jsem zlo!
Anebo vás šálí zrak?
Holy or unholy, I’m nothing, I’m nobody
Leave no one behind, ‘til the day that I die
I am a walking contradiction, war and peace, indecision
All these voices keep on talking and I cannot help but listen
Am I missing a memory or is this just a vision
I cut myself apart, I need the incision
Just a grave marker walking, the undertakers are talking
They wanna bury me one day, resurrection’s on Sunday
Svatej nebo nesvatej, jsem nic, nikdo
Nikoho tady nenechám do dne, kdy umřu
Jsem chodící protiklad, vojna a mír, nerozhodnost
Všechny ty hlasy pořád mluvěj a já je musím poslouchat
Chybí mi nějaká vzpomínka nebo je to jenom vize?
Rozřezávám se na kusy, ten řez potřebuju
Náhrobní deska na pochodu, hrobníci si povídaj
Chtěj mě jednoho dne pohřbít, a vzkříšení přijde v neděli
I’ll burn the bridge to light the way
Knocking on heaven’s gate…
Zapálím mosty, abych měl světlo na cestu
Klepu na nebeskou bránu...
Evil? Am I evil?
Through the empty eyes of you people
Oh-oh-oh
Evil! I am evil!
Or are your eyes deceitful
Zlo? Jsem zlo?
V těch vašich prázdných očích
Oh-oh-oh
Zlo! Jsem zlo!
Anebo vás šálí zrak?
Evil me, oh evil me, yeah you’re so evil easily
And You’re with me so frequently, that you ain’t gonna go down peacefully
These demons won’t let me be, and they’re gonna be the death of me
They won’t be happy ‘til I’m deceased
But they won’t let me rest in peace
I’m just a nobody without shit to lose but you dissect everything that I do
But I ain’t shit, cause I’m just like you
I don’t wanna admit it, but it’s the the truth
(Charlie Scene, I just wanna spit like you, can I get an autograph and a picture too?)
When you hear about all the evil shit that I do
That picture’s gonna end up ripped in two
Moje zlý já, ah, moje zlý já, seš tak jednoduše zlý
A seš se mnou tak často, že asi mírumilovně jen tak neodejdeš
Ty démovi mě nenechaj bejt a jednou budou moje smrt
Nedojdou štěstí, dokud nebude po mně
Ale nenechaj mě odpočívat v pokoji
Nejsem nikdo, nemám co ztratit, ale ty se hrabeš ve všem, co dělam
Přitom nejsem nijak výjimečnej, jsem jako ty
Nechci to přiznat, ale je to tak
(Charlie Scene, chci umět rappovat tak jako ty, podepíšeše se mi a vyfotíš se se mnou?)
Až se doslechnceš o všech těch zlejch píčovinách, co dělám,
Tak tu fotku roztrhneš vejpůl
I’ll burn the bridge to light the way
Knocking on heaven’s gate…
Zapálím mosty, abych měl světlo na cestu
Klepu na nebeskou bránu...
Evil? Am I evil?
Through the empty eyes of you people
Oh-oh-oh
Evil! I am evil!
Or are your eyes deceitful
Zlo? Jsem zlo?
V těch vašich prázdných očích
Oh-oh-oh
Zlo! Jsem zlo!
Anebo vás šálí zrak?
This morning looked in the mirror and saw
A demon looking back or am I an angel with horns
Then why these wings go black
A phantom or a ghost, whippin the Phantom and handin'
Judgment with 10 Mack 10 hand guns
Cut me open just to see what you find
Cause love ain’t live here no more
I think I speak for mankind
I wanna sing with an angel, but I’m stuck on this earth
It hurts, that the creator turned his back on me first
Ráno jsem se podíval do zrcadla a viděl jsem
Démona, jak se na mě dívá, nebo jsem anděl s horama,
ale jestli jo, tak proč jsou ty křídla černý?
Přelud nebo duch, ohánějící se Fantomem a vynášející
rozsudky s 10 Mackem, 10 pistolema
Rozřež mě, abys zjistil, co najdeš uvnitř,
Protože láska už tam nežije
A myslím, že mluvím za celý lidstvo
Chci zpívat s andělama, ale jsem uvězněnej tady na Zemi
Bolí to, že se ke mně můj stvořitel otočil zády jako první
Evil? Am I evil?
Through the empty eyes of you people
Oh-oh-oh
Evil! I am evil!
Or are your eyes deceitful
Zlo? Jsem zlo?
V těch vašich prázdných očích
Oh-oh-oh
Zlo! Jsem zlo!
Anebo vás šálí zrak?
Evil? Am I evil?
Through the empty eyes of you people
Oh-oh-oh
Evil! I am evil!
Or are your eyes deceitful
Oh-oh-oh
Zlo? Jsem zlo?
V těch vašich prázdných očích
Oh-oh-oh
Zlo! Jsem zlo!
Anebo vás šálí zrak?
Oh-oh-oh

Text pridal Pennywise

Video přidal Pennywise

Preklad pridala Erbanka

Preklad opravila Erbanka

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Hotel Kalifornia (Deluxe Version)

Hollywood Undead texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.